Spildevandsplanen - forslag til tillæg 2, Knivkær Strand og Stibjerg Huse

Forslaget er i offentlig høring i 8 uger og er et tillæg til Spildevandsplan 2019 for Slagelse Kommune.

Spildevandsplan 2019 er en rammeplan for arbejdet med spildevand. Den beskriver hvor og hvornår, der skal ske noget i et område.

Tillæg 2 skal være med til at beskrive, hvad der skal ske ved kloakeringen af Knivkær Strand og Stibjerg Huse, 4200 Korsør.

Forslaget

Høringssvar

Ændringer eller indsigelser til planforslaget skal være skriftlige og være modtaget hos Slagelse Kommune senest ved høringsfristens udløb. Send høringssvaret til:

eller til Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. 

Høringsfrist 2. januar 2020

Annonceret 6. november 2019. 


Miljøvurdering

Slagelse Kommune har desuden truffet afgørelse om, tillægget ikke kræver en miljøvurdering.

Siden er sidst opdateret 6. november 2019