Agersø og Omø

Agersø og Omø

Der var 50.000 kr. på spil til Agersø og Omø. Midlerne blev fordelt, så der var 25.000 kr. til hver ø.

Forslag til afstemning på Omø

Der blev holdt afstemningsmøde den 25. marts 2019 i Omø Forsamlingshus.

Der var følgende idéer til afstemning:

Idéen om køb af fælles lydanlæg fik flest stemmer.

Forslag til afstemning på Agersø

Der blev holdt afstemningsmøde den 27. maj 2019 i Hallens cafeteria.

Der var følgende idéer til afstemning: 

Idéen med opstilling af et saltvandsakvarie fik flest stemmer. Men der var også stor opbakning til projektet om oprensning og forskønnelse af Agersø Gadekær, og arbejdsgruppen tilkendegav at de ønskede at arbejde videre med dette projekt. 

Siden er sidst opdateret 6. december 2019