Eggeslevmagle

Borgerne bestemmer

På informationsmøde det 21. maj 2021 blev borgeren orienteret om, at der var 50.000 kr. til fremme af fællesskabet i området.

Borgerne har indtil den 10. juni, hvor de kan komme med konkrete forslag til anvendelse af de 50.000 kr.

Onsdag den 23. juni 2021 vil der i forbindelse med Skt. Hans aften blive afholdt afstemning blandt de indkomne idéer.

På afstemningsdagen bliver hver idé præsenteret. Hver præsentation har ca. 5 min., og efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Efter præsentation af alle idéer går afstemningsproceduren i gang.

De stemmeberettigede er borgere bosat i lokalområdet Eggeslevmagle, og som er 13 år og opefter.

Den stemmeberettigede får hver to stemmer til rådighed, som kan fordeles på de præsenterede idéer. Der er mulighed for eksempelvis at sætte begge to stemmer på én idé, eller at fordele stemmerne ud på flere ideer. Alle stemmer vægter lige højt.

Selve afstemningen foregår ved fysisk fremmøde og er ikke anonym.