Eggeslevmagle

Borgerne bestemmer

På informationsmøde det 21. maj 2021 blev borgeren orienteret om, at der var 50.000 kr. til fremme af fællesskabet i området.

Borgerne har indtil den 10. juni, hvor de kan komme med konkrete forslag til anvendelse af de 50.000 kr.

Forslag til afstemning

Den 10. juni var der indkommet 2 forslag:

Afstemning

På afstemningsmødet den 23. juni ved Sankt Hans bålet i Eggeslevmagle præsenterede forslagsstillerne deres projekter. Da projekterne tilsammen var på 50.000 kr. (10.000 kr. til naturprojektet og 40.000 til projekterne ved boldklubbens klubhus) kunne begge projekter opnå støtte uden afstemning.