Sørbyområdet

Borgermøder Sørbyområdet

I Sørbyområdet var der afsat 8.000 kr. til landsbyerne Rosted, Bøstrup, Kirkerup, Vollerup og Fladholte, mens der var afsat 50.000 kr. til idéer i Sørbymagle. De resterende 10.000 ønskede lokalrådet at reservere til idéer, som har særligt potentiale til at bygge bro mellem landsbyerne i området.

Forslag til afstemning

Kirkerup og Fladholte

Vollerup

Bøstrup

Sørbymagle

Rosted

Vinderne

Kirkerup og Fladholte

I Kirkerup og Fladholte blev de enige om at fordele 8.000 kroner på følgende fire idéer:

Vollerup

I Vollerup blev vinderen:

Bøstrup, Sørbymagle, Rosted

De tre andre landdistrikter havde hver især kun en idé til afstemning, som de alle fik opbakning til og realiseret.

Siden er sidst opdateret 21. oktober 2019