Sørbyområdet

Borgermøder Sørbyområdet

I Sørbyområdet er Borgerne Bestemmer knyttet til processen med borgerdreven innovation og Sørbyområdets lokalråds arbejde med at lave en lokal udviklingsplan.

Der er afsat 8.000 kr. til landsbyerne Rosted, Bøstrup, Kirkerup, Vollerup og Fladholte, mens der er afsat 50.000 kr. til idéer i Sørbymagle. De resterende 10.000 ønsker lokalrådet at reservere til idéer, som har særligt potentiale til at bygge bro mellem landsbyerne i området.

Informationsmøder

Du blev afholdt seks møder i løbet af efteråret 2016:

  • Mandag den 26. september kl. 17-17.45: Rosted, krydset Rostedvej og Rosted Skovvej 
  • Mandag den 26. september kl. 18-18.45: Bøstrup, Bøstrupvej 9
  • Onsdag den 28. september kl. 17-19: Sørby, Hallens kantine
  • Lørdag den 1. oktober kl. 10-10.45: Kirkerup ved kirken
  • Lørdag den 1. oktober kl. 11-11.45: Fladholte, Fladholtevej 3
  • Lørdag den 1. oktober kl. 12-12.45: Vollerup, Vollerupvej 18

Idéer der var til afstemning i Sørbyområdet

Kirkerup og Fladholte

Vollerup

Bøstrup

Sørbymagle

Rosted

Vinderne

Kirkerup og Fladholte

I Kirkerup og Fladholte blev de enige om at fordele 8.000 kroner på følgende fire idéer:

Der er oprettet en arbejdsgruppe, som vil forsøge at finde midler udover de 8.000 kroner, eksempelvis gennem frivillig arbejdskraft og andre initiativer.

Vollerup

I Vollerup blev vinderen:

Bøstrup, Sørbymagle, Rosted

De tre andre landdistrikter havde hver især kun en idé til afstemning, som de alle fik opbakning til og realiseret.

Siden er sidst opdateret 8. august 2017