Tårnborgområdet

Borgerne Bestemmer i Tårnborg

I Tårnborgområdet har Tårnborg lokalråd ønsket at gennemføre Borgerne Bestemmer for at sætte yderligere skub i udviklingen af området og styrke fællesskabet.

Der er afsat 8.000 kr. til Tjæreby og 12.000 kr. til Musholm, mens der er afsat 80.000 kr. til idéer i Tårnborg som omfatter Halseby, Svenstrup og Frølunde.

Borgermøder

  • Informationsmøde tirsdag den 25. september 2018 kl. 19.00-20.00 i Tårnborg forsamlingshus
  • Afstemningsmøde tirsdag den 23. januar 2019 kl. 19.00-20.30 i Tårnborg forsamlingshus

Mellem informationsmødet og afstemningsmødet er planen følgende:

  • Inddrage konsulenten senest 4 uger fra 1. møde, dvs. senest 23. oktober 2018
  • Arbejde med sin idé (undersøge, afklare udfordringer og økonomi, beskrive) – sammen med Kommunen
  • Beskrive idéen på ansøgningsskema (ansøger, ideen, kriterier og budget)
  • Indlevere idéen på mail til konsulenten, senest 3 uger før 2. møde, dvs. senest 1. januar 2019.

Ansøgningsskemaer

Her finder du ansøgningsskemaerne. De findes både som Word og pdf, hvis ikke du har Word på din computer. Alle oplysninger om, hvad du skal skrive og hvor de skal sendes hen findes i selve skemaet.

Siden er sidst opdateret 8. oktober 2018