Vemmelev og omegn

Læs om borgermøder og find ansøgningsskema

Forslag til afstemning i Vemmelev og omegn

Vemmelev/Forlev

Hemmeshøj

Ormeslev

Gl. Forlev

Vinderne

Vemmelev/Forlev

I Vemmelev/Forlev blev vinderen

Hemmeshøj, Ormeslev og Gl. Forlev

Disse tre landdistrikter havde hver især kun en idé til afstemning, som de alle fik opbakning til at realisere.

Hulby og Stude

I disse to landdistrikter kom der ingen idéer. De 2 gange 8.000 kr. blev derfor fordelt til de andre projekter således:

Belysning i Enghaveparken fik 8.000 kr.

De tre idéer i hhv. Hemmeshøj, Ormeslev og Gl. Forlev fik hver 2.667 kr.

Vemmelev Lokalråd havde besluttet at holde 10.000 kr. til et tværgående projekt, disse penge blev tildelt belysning i Enghaveparken.

Dermed blev den endelige fordeling

  • Belysning i Enghaveparken fik 68.000 kr.
  • Byting i Hemmeshøj fik 10.667 kr.
  • Shelter og Bålsted ved gadekæret i Ormeslev fik 10.667 kr.
  • Bystævne på gadekærspladsen i Gl. Forlev fik 10.667 kr.
Siden er sidst opdateret 4. december 2019