KVIK-pulje

Hvad er KVIK-puljen?

Hvis du vil være med til at udvikle landdistrikterne i Slagelse Kommune og du har en god idé til et projekt, som gør det mere attraktivt at bo på landet, kan du søge om penge i Landudvikling Slagelses KVIK-pulje.

Eller måske har du planer om at søge LAG-midler – så kan du med denne pulje afprøve dit projekt i en lidt mindre skala, inden du ansøger om LAG-midler til et større LAG-projekt.

Målet er det samme: Det skal gerne være så attraktivt at bo på landet i Slagelse Kommune, at flere vælger at blive boende og at flere kommer til eller kommer på besøg.

Søg penge

Du søger penge via Landudvikling Slagelses hjemmeside:

Læs om KVIK-puljen
 • Hvad menes der med "KVIK?

  Puljen er KVIK, fordi det tager meget kortere tid at afgøre, om dit projekt får støtte, end når der er tale om LAG-støtte med EU-midler, som Landudvikling Slagelse også administrerer. Du kan indsende din ansøgning når som helst og regne med at få respons på ansøgningen inden for 14 dage. Så beder vi dig måske oplyse nogle flere ting om projektideen, og når vi igen har fået svar fra dig, vil vi gøre vores bedste for derefter hurtigt at beslutte om du får støtte.

 • Hvornår er der frist?

  Der er ingen frister. Indtil videre kan du søge hele tiden.

 • Hvordan behandles min ansøgning?

  LAG-koordinatoren og medlemmer fra bestyrelsen i Landudvikling Slagelse vurderer din ansøgning og beslutter, om dit projekt skal have støtte. 

 • Hvad kan jeg få støtte til?

  Der skal være tale om et udviklingsprojekt, som har en positiv effekt for landdistrikterne i Slagelse Kommune, dvs. noget der ikke allerede er i gang, men er nyt, som er med til at sætte en positiv udvikling i gang, og som flytter noget i lokalområdet.

  Med ”landdistrikter” menes aktiviteter eller tiltag i landområderne. Tiltag i byer som Skælskør og Korsør og i et vist omfang Slagelse kan støttes, hvis det vurderes, at det kommer befolkningen i landdistrikterne til gavn som f.eks. publikum eller deltagere i projektet.

  Projektet skal have en almennyttig karakter og dermed komme flere til gavn. Du kan få støtte til f.eks. forbedring af servicefaciliteter i landdistrikterne, landsbyfornyelse f.eks. events, klyngesamarbejde, netværkssamarbejde f.eks. mellem landsbyer, udvikling af nye fritidsaktiviteter samt læring og bevægelse i landdistrikter.  Også kulturtilbud i bred forstand, samt aktiviteter der bakker op om en lokal udvikling og fremmer det lokale engagement og den lokale identitet kan støttes. Eller projekter, der fremmer turismen.

  Du kan også få et støtte til et forprojekt til et større LAG-projekt.

 • Hvordan vurderer vi ansøgningerne?

  Hvordan vurderer vi ansøgningerne?

  Vi vurderer ansøgningerne ud fra disse kriterier (se mere i ansøgningsskemaet):

  • Forankring 
  • Synliggørelse
  • Bæredygtighed 
  • Effekt
  • Samarbejde 
  • Innovation 
  • Projektet i sin helhed 
  • Opfyldelse af mål i Landudvikling Slagelses Udviklingsstrategi, f.eks.:

  Opfyldelse af mål i Landudvikling Slagelses Udviklingsstrategi kan f.eks. være:

  • Udvikling af turisme eller fødevareområdet
  • Dannelse af netværk
  • Samarbejde mellem offentlige og private aktører
  • Udvikling af nye kulturelle tiltag, oplevelser og fritids- og idrætsaktiviteter 
  • Udvikling af landsbyerne 
  • Aktivering af de unge i landområderne 
  • Inddragelse af lokale borgere i udvikling af lokale udviklingsplaner
 • Hvad kan jeg ikke få støtte til?
  • Drift
  • Aktiviteter, der under alle omstændigheder ville være blevet afholdt - også uden tilskud 
  • Aktiviteter, der typisk dækkes af kommunale støttemidler 
  • Bogudgivelser
  • Afholdelse af mindre koncerter, foredrag og lign. 
  • Markedsføring af eksisterende tiltag eller aktiviteter, med mindre det er en del af det samlede projekt, hvilket til gengæld gerne støttes. 
  • Udgifter til aktiviteter eller tiltag, som allerede er sat i gang inden projektperiodens start.
 • Hvor meget kan jeg få i støtte?

  Du kan opnå mellem 15.000 og 50.000 kr. i støtte. Projektet kan støttes med helt op til 100 %. Når vi vurderer om dit projekt skal have støtte og hvor meget, lægger vi dog meget vægt på, hvad du som ansøger selv bidrager med, f.eks. den tid eller de penge du lægger i projektet eller de frivillige ressourcer, der indgår i projektet.

  Hvem kan søge? Privatpersoner, foreninger, lokalråd, institutioner kan søge om støtte. Virksomheder kan ikke søge. Ansøger skal høre til i/have bopæl i Slagelse Kommune. Skoler og kommunale institutioner kan godt søge, men det der søges om, må ikke høre ind under kommunale driftsopgaver.

 • Hvornår udbetales tilskuddet?

  Tilskuddet udbetales i to rater. Første rate kan udbetales ved projektets start. Du skal ved projektets afslutning fremvise regninger og dokumentation for betaling samt skrive en kort beskrivelse af projektets resultater. Når det er godkendt, udbetales sidste rate af tilskuddet. Projektet må ikke give overskud. Hvis projektet giver overskud, reduceres tilskuddet tilsvarende.

 • Synliggørelse af Landudvikling Slagelse

  Hvis du får tilskud til dit projekt, skal du gøre det synligt, at Landudvikling Slagelse har støttet projektet. Hvordan det skal ske, fremgår af det brev, du modtager, hvis du får tilskud.

 • Hvor får jeg mere at vide om puljen?

  Du er velkommen til at kontakte LAG-Koordinator Anne Mette Christiansen i Landudvikling Slagelse. Du finder hendes kontakinfo i boksen her på siden.

  På Landudvikling Slagelses hjemmeside kan du finde et ansøgningsskema:

 • Inspiration til projekter

  På Liv og Lands hjemmeside kan du måske blive inspireret af andre projekter i landdistrikterne rundt omkring i Danmark: