Landdistriktspuljen

Retningslinjer for tildeling af projektstøtte med midler fra puljen til landdistriktsudvikling

Lokalråd, foreninger og borgergrupper i Slagelse Kommune kan søge om støtte til projekter, der bidrager til udviklingen af kommunens landdistrikter – herunder aktiviteter der understøtter kommunens strukturtiltag generelt.

Støtten kan søges til aktiviteter, der finder sted i landdistrikterne, hvilket vil sige uden for Slagelse By, og kun i særlige tilfælde i Korsør og Skælskør.

Retningslinjer for tildeling af projektstøtte
 • Vurderingsparametre

  Ansøgningerne behandles efter følgende parametre:

  • Aktivitetens udviklingspotentiale – i hvilket omfang aktiviteten kan bidrage til udviklingen i kommunens landdistrikter.
  • Bosætning – i hvilket omfang aktiviteten kan være med til at gøre lokalsamfundene mere attraktive og understøtte en positiv bosætning i forhold til tilflytning og fastholdelse af borgere i landdistrikterne.
  • Samarbejde mellem flere lokalsamfund – i hvilket omfang aktiviteten involverer et samarbejde mellem flere lokalsamfund.
  • Bæredygtighed:
  • Lokal forankring – i hvilket omfang aktiviteten involverer borgerne i det pågældende lokalsamfund og har deres opbakning.
  • Medfinansiering – i hvilket omfang aktiviteten er medfinansieret af initiativtagerne, fonde eller puljer.
  • Drift og vedligehold – I de tilfælde hvor det er relevant, skal der foreligge en plan for hvordan aktiviteten overgår til drift og bliver vedligeholdt.

  Der ydes ikke støtte til:

  • Sociale aktiviteter så som foredrag, fællesspisninger m.m.
  • Leje af lokaler
 • Minimumsgrænse for ansøgninger

  Der kan ikke søges om støtte til aktiviteter under 15.000 kr.

  Ansøgninger behandles løbende gennem hele året

 • Spørgsmål til ansøgninger

  Spørgsmål kan rettes til borgerkonsulent Anne Justiniano, som du finder kontaktinfo på i kontaktboksen her på siden.

 • Ansøgninger sendes til

  Ansøgninger sendes til:

  Udviklingssekretariat
  Rådhuspladsen 11
  4200 Slagelse

  Eller via mail:

Siden er sidst opdateret 15. august 2018