Landsbyanalyse

I 2019-2020 har Slagelse Kommunes Planafdeling udarbejdet en landsbyanalyse med det formål at belyse forholdene i kommunens landsbyer.

Analysen indeholder en overordnet kortlægning af udviklingstendenser i landdistrikterne samt kortlægning og beskrivelser af kommunens 17 største landsbyer på mellem 400-100 indbyggere:

 • Agersø
 • Eggeslevmagle
 • Fårdrup
 • Gerlev
 • Gimlinge
 • Havrebjerg
 • Hemmeshøj
 • Hyllested
 • Lundforlund
 • Magleby
 • Omø
 • Rosted
 • Rude
 • Sønder Bjerge
 • Sønderup
 • Tjæreby
 • Øster Stillinge

Overordnet viser analysen, at det går godt i kommunens landsbyer. Der er en god tilgang til skoler, dagligvarer og idrætsfaciliteter via kommunens lokalbyer, som skaber et netværk af services i hele kommunen og sikrer sammenhængskræft i lokalområderne.

Når de enkelte landsbyer sammenlignes, er der store forskelle. Alligevel er der nogle gennemgående karaktertræk, problematikker og styrker på tværs af kommunens landdistrikter og landsbyer.

Analysen er derfor kommet frem til fire indsatsområder, der har potentiale til at skabe en positiv udvikling i landsbyerne.

 • Rum til fællesskab
 • Tilpasning af boligmassen
 • Styrkelse af kultur- og naturkvaliteter
 • Bedre infrastruktur

Baggrundsmateriale

Dialogmøder om landsbyanalysen

Helt afgørende for den enkelte landsbys udvikling er det lokale fællesskab og engagement. Derfor inviterer Slagelse Kommune Lokalrådene til dialogmøder om analysen og indsatsområderne i juni måned.

Videoen nedenfor giver en kort opsummering af analysen og indsatsområderne, som vil blive taget op på møderne.