Landudvikling

Landudvikling Slagelse er den lokale aktionsgruppe for Slagelse Kommune

Foreningen er sat i verden for at drive og støtte udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen råder over økonomiske midler fra EU's landdistriktspulje.

Alle aktionsgrupper får et budget fra EU og Fødevareministeriet til både at støtte lokale projekter og til at drive foreningen. Lokale aktionsgrupper er organiseret som foreninger, der – i samspil med lokale borgere, andre foreninger, erhvervsliv og kommune - skal skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikter.
Midlerne skal fordeles ud fra en målsætning om, at de støttede projekter skal bidrage til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode levevilkår i lokalområdet. Landudvikling Slagelse har tre ansøgningsrunder om året, hvor der tages stilling til de projektansøgninger, der er indsendt.

Flere oplysninger

På Landudvikling Slagelses hjemmeside kan du læse mere om muligheder for tilskud, ansøgningsfrister, kontaktoplysninger mv.:

Du kan også læse om Landudvikling Slagelse i deres folder:

På Syddansk Universitets hjemmeside kan du finde en forskningsrapport og en drejebog, der handler om udvikling af lokale udviklingsplaner:

På Landudvikling Slagelses hjemmeside kan du også finde foto og omtale fra konferencen i maj 2015: