Landudvikling Slagelse

Landudvikling Slagelse er den lokale aktionsgruppe for Slagelse Kommune

Foreningen er sat i verden for at drive og støtte udviklingen i landdistrikterne i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet. Foreningen råder over økonomiske midler fra EU's landdistriktsprogram og er også støttet af Slagelse Kommune.

Alle aktionsgrupper hører under Indenrigs- og Boligministeriet og har et budget fra EU til både at støtte lokale projekter og til at drive foreningen. Lokale aktionsgrupper er organiseret som foreninger, der – i samspil med lokale borgere, andre foreninger, erhvervsliv og kommune - skal skabe økonomisk udvikling og attraktive levevilkår i landdistrikter.

Midlerne skal fordeles ud fra en målsætning om, at de støttede projekter skal bidrage til at sætte en udvikling i gang og skabe nye job og gode levevilkår i landområderne. Landudvikling Slagelse har tre ansøgningsrunder om året, hvor der tages stilling til de projektansøgninger, der er indsendt. Derudover er der en KVIK-pulje med løbende frist til mindre projekter.

Flere oplysninger

På Landudvikling Slagelses hjemmeside kan du læse mere om muligheder for tilskud, ansøgningsfrister, kontaktoplysninger mv.:

Siden er sidst opdateret 12. januar 2022