Tilflytterbolig

Styrk bosætning i jeres lokalområde ved at udleje en tilflytterbolig

I kan styrke bosætning og udvikling i jeres lokalområde ved at udleje en tilflytterbolig eller ”prøvebolig” til potentielle tilflyttere. Slagelse Kommune kan hjælpe med vejledning, økonomisk støtte til evt. istandsættelse af huset samt annoncering over for potentielle tilflyttere.

Idéen er, at potentielle tilflyttere kan leje boligen i en begrænset periode, fx 6-12 måneder, hvorefter de er blevet så glade for området, at de lejer eller køber en anden bolig og tilflytter permanent. Huset etableres og drives gennem et lokalt anpartsselskab og holdes økonomisk bæredygtigt gennem lejeindtægter.

Sådan kan I skabe en tilflytterbolig i jeres lokalområde

 • Stift et anpartsselskab med lokalsamfundet som anpartshavere og en stærk bestyrelse med deltagelse af lokale ildsjæle og evt. også foreninger og erhvervsdrivende.
 • Find en egnet bolig (gerne velbeliggende, men billig pga. nedslidt klimaskærm, fx tag, vinduer, ydervægge, døre)
 • Søg støtte til istandsættelse fra Slagelse Kommunes pulje til byfornyelse.
 • Søg evt. yderligere finansiering fra fonde etc.
 • Lav finansieringsaftale med bank og realkreditinstitut
 • Køb og renovér ejendommen.
 • Annoncér tilflytterboligen over for de potentielle tilflyttere, I gerne vil tiltrække.
 • Driv tilflytterboligen i fællesskab og stå sammen om at give beboerne en god oplevelse af jeres lokalsamfund.

Det er lettere sagt end gjort, men hvis vi løfter i flok, er det muligt. Og hvis det lykkes, kan det styrke en positiv udvikling i jeres og vores område!

I kan få gratis vejledning fra organisationen Balance Danmark, der har udviklet idéen om anpartsdrevne tilflytterboliger og har god erfaring med processen. De hjælper tilflytterboliger på vej rundt omring i landet og arbejder på at lave en sammenslutning, der bl.a. kan stå for fælles markedsføring.

Se Balance Danmarks projektbeskrivelse og vejledning her:

Du kan også læse mere på Balance Danmarks hjemmeside:

Spørgsmål om tilflytterbolig
 • Hvordan søger man om støtte fra Slagelse Kommunes pulje til byfornyelse?

  Ansøgning om støtte til istandsættelse af boligen fra puljen til byfornyelse sendes til Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget med første ansøgningsfrist d. 17. september 2020. Der tilbydes løbende vejledning i ansøgningsprocessen. Skriftlig vejledning og ansøgningsskema findes her:

  De overordnede retningslinjer for byfornyelsesmidlerne findes her:

  Der kan ikke gives garanti for støttetilsagn til alle projekter. Støtte gives efter en samlet vurdering af indkomne ansøgninger i forhold til de midler, der er til rådighed i puljen.

 • Hvordan opretter man et anpartsselskab?

  Reglerne for stiftelse af et ApS findes hos Erhvervsstyrelsen:

  Der anbefales at være min. 10 anpartshavere, idet DLR Kredit stiller denne betingelse for at frafalde krav om personlig hæftelse.

  I forbindelse med oprettelse skal der bl.a. udarbejdes et ”stiftelsesdokument”. Balance Danmark har udarbejdet et udkast til et stiftelsesdokument til et Tilflytterbolig ApS. Det skal betragtes som et forslag, der må revideres lokalt og anbefales at få gennemgået af fx advokat eller revisor.

 • Hvordan kan en tilflytterbolig finansieres?
  • Banklån
  • Realkreditlån (60%)
  • Pantebrev
  • Salg af anparter
  • Kommunalt tilskud via byfornyelsesmidler
  • Støtte fra fonde og andre støtteordninger
  • Lokale sponsorater

  • Se forslag til budget for konkret tilflytterbolig på Ærø her:
  • Budget Tilflytterbolig - Ærø (pdf - nyt vindue)
 • Hvilken økonomisk risiko tager man som anpartshaver?

  Som anpartshaver hæfter man kun med sit indskud. Så hvis man har købt en anpart til fx 1.000 kr. eller 5.000 kr. og anpartsselskabet går konkurs, så mister man dette beløb. Evt. restgæld til fx pengeinstitut eller kommune efter et salg hæfter man ikke for som anpartshaver.

 • Er der mulighed for økonomisk gevinst gennem anpartsselskabet?

  Formålet med tilflytterboligen bør være bosætning og udvikling i lokalområdet og ikke individuel økonomisk gevinst.

  Udlodning af evt. udbytte til anpartshaverne er ikke tilladt. Hvis der er driftsoverskud i tilflytterboligen vil der løbende blive opbygget en større egenkapital i selskabet, som efter fornuftig konsolidering kan geninvesteres i lokalsamfundet (beskrives i vedtægterne).

  Efter 5 års drift af tilflytterboligen kan denne sælges uden krav om refusion af eventuel støtte fra byfornyelsesmidler, og et evt. overskud i anpartsselskabet vil kunne fordeles mellem anpartshaverne.

 • Hvilke kriterier gælder for lejere og lejeperiode?

  Kriterier for lejere og lejeperiode besluttes af det lokale anpartsselskab og nedskrives i vedtægterne. Men de skal afspejle det overordnede formål med tilflytterboligen, som er at understøtte en sund befolkningsudvikling lokalt og i kommunen som helhed. Derfor gælder som udgangspunkt:

  • Lejeperioden er maks. 12 måneder. Det sikrer en udskiftning i boligen, så flere potentielle tilflyttere kan få glæde af den.
  • Lejere skal være tilflyttere fra en anden kommune end Slagelse Kommune og mindst én person i husstanden skal have et arbejde, som kan varetages som bosiddende i Slagelse Kommune.

  I tilfælde af manglende lejere, der opfylder ovenstående kriterier, kan der gives dispensation både ang. lejeperiode og kriterier for lejere. Formålet vil da være at undgå tomgangsleje, og dispensationen vil gælde, indtil der igen kan findes lejere, der opfylder tilflytterboligens formål.

Siden er sidst opdateret 27. januar 2022