Kontanthjælp

Du kan søge hjælp til forsørgelse, hvis du er fyldt 18 år og ikke er i stand til at forsørge dig selv eller din familie

Hjælp til forsørgelse

Når vi modtager din ansøgning vil vi vurdere, om du er berettiget til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

For at blive berettiget til skal du:

 • Være fyldt 18 år, eller forsørge et barn
 • Stå til rådighed og gøre noget aktivt for at få et job  eller starte i uddannelse

OBS: Grundet Corona-virus har vi pt. ændret på proceduren for ansøgning. Se herunder:

Hvis du er over 30 år skal du:

Hvis du er under 30 år skal du:

 • Først udfylde ansøgning om hjælp til forsørgelse eller uddannelseshjælp digitalt via selvbetjening på borger.dk (nyt vindue)
 • Herefter skal du ringe til Ungehuset på telefon 58 57 33 00
Spørgsmål og svar
 • Hvordan klager jeg over en afgørelse?

  Du har mulighed for at klage, hvis du er uenig i en afgørelse. 

  Klagefristen er 4 uger fra du har modtaget afgørelsen. 

  Klagefristen vil dog afhænge af hvordan du har modtaget din afgørelse og hvordan du vælger at sende din klage til kommunen. 

  Hovedreglen er, at kommunens afgørelse må anses at være kommet frem i borgerens postkasse:

  • Samme dag, hvis afgørelsen er sendt med digitalt post
  • Efter seks omdelingsdage, hvis afgørelsen er sendt med fysisk post. 

  Har du modtaget afgørelsen digitalt: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger (ved døgnets udløb) fra du har modtaget din afgørelse digitalt. 

  Har du modtaget afgørelsen med fysisk post: Skal vi have modtaget din klage inden 4 uger og 6 hverdage (ved kontortids ophør) fra du har modtaget din afgørelse med fysisk post. 

  Klagen skal sendes til Slagelse Kommune, Rådgivning og Udbetaling, Gørtlergade 4, 4200 Slagelse. Du kan sende klagen med almindelig post eller via din digitale postkasse. Klagen kan også være mundtlig. 

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på din sag igen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi sagen og sagens dokumenter videre til behandling i Ankestyrelsen. 

 • Kan jeg være sygemeldt på kontanthjælp?

  Du kan godt være sygemeldt og samtidig modtage kontanthjælp. Det vil være jobkonsulenten der vurderer, om du vil kunne deltage i en aktivering eller anden beskæftigelse med den sygdom du har.

  Jobkonsulenten vil ofte indhente lægelig dokumentation for sygdommen til brug for sin
  vurdering.

 • Skal jeg have en adresse i kommunen, for at kunne få kontanthjælp?

  Ja, som udgangspunkt skal du have en adresse for at få kontanthjælp, da det er
  den kommune du opholder dig i, der skal yde hjælpen.

 • Må jeg have en opsparing, når jeg søger kontanthjælp?

  Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du eller din ægtefælle har indtægt eller
  formue nok til at forsørge familien.

 • Hvor lang tid går der, før jeg kan forvente at min sag om kontanthjælp er behandlet?

  Du kan forvente, at vi har behandlet din ansøgning senest 2 uger fra modtagelsen. Hvis vi ikke kan overholde denne frist, fx fordi vi mangler yderligere oplysninger, vil du høre nærmere fra os.

  Udbetalingen sker normalt vis til din NemKonto den sidste hverdag i måneden.