Højvandssikring Halsskov område 1

Område 1 omfatter Gudekvarteret, Søbrinken og Granskoven

Materiale, der er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i, ligger på projektets hovedside:

Ønsker du besked, når der er nyt i projektet, er det også på hovedsiden, du kan trykke "abonnér på denne side" og taste din e-mailadresse.


Seneste nyt - kun for område 1

2020

22. juni

Der blev afholdt møde med digegruppen om status og det videre forløb i digeprojektet.

Ny høring forventes til efteråret 2020.

Herefter skal der arbejdes videre med en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 2020.

Område 1 I 2013 - 2019