Højvandssikring Halsskov område 1

Område 1 omfatter Gudekvarteret, Søbrinken og Granskoven

Materiale, der er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i, ligger på projektets hovedside:

Ønsker du besked, når der er nyt i projektet, er det også på hovedsiden, du kan trykke "abonnér på denne side" og taste din e-mailadresse.


Seneste nyt - kun for område 1

2022

22. september

Der er holdt møde mellem kommunen og tre grundejere ved Granskoven, som mister udsigten til havet, hvor diget anlægges med kronekote +3 m. 

Formålet med mødet var at forklare, hvorfor kommunen fastholder at kronekote på +3,0 m er nødvendig for en højvandssikring af området.

2021

17. december

Digegruppen har sammen med Slagelse Kommune ansøgt om midler fra den statslige pulje til diger og anden kystbeskyttelse for 2021. Kystdirektoratet har nu truffet afgørelse om fordeling af midlerne. 

Kystdirektoratet meddeler skriftligt tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.291.000 til digeprojektet for Område 1.

6. maj

Der blev holdt møde mellem kommunen og digegruppen for Område 1. Formålet med mødet var blandt andet at drøfte alternative løsninger til en kronekote på +3,0 m DVR90 for delstrækning syd for Granskoven.

Aftalen blev, at der arbejdes videre med en alternativ løsning, som er en grøft og pumpebrønd på indersiden af diget. Det er samme type løsning, som tegnet ud for Søbrinken. Kronekoten kan med denne løsning anlægges til +2,55 m DVR90 på denne delstrækning.

29. april

Der er sat viserpæle op ud for den sydlige delstrækning ved Granskoven. Pælene viser højden på det planlagte dige, som er fra +2.5 m til +3,0 m DVR90.

25. april

Berørte grundejere i den sydlige del af Granskoven, bliver orienteret om, at digets kronekote er ændret fra 2,5 m til +3,0 m DVR90.

23. april

På baggrund af analyserne til dimensionering af bølger og højvande, udarbejdes der en mere detaljeret tegning, der viser at kronekoten på diget lige syd for molen fortsat kan være kronekote + 2,55 m DVR90.

Januar - april

Kommunen afholder møde med rådgiver og Kystdirektoratet for at få afklaret baggrunden for ændret kronekote (+3 m DVR90) på digestrækningen ud for den sydlige del af Granskoven.

Beslutningen blev, at der skal udarbejdes en mere detaljeret tegning, da en delstræk måske ikke behøver at være i kote +3,0 m DVR90.

4. januar

Der er udarbejdet et digeprojekt uden løsninger med sandsække og monterbare plader for delstrækning ved Granskoven.

Den anbefalede kronekote på diget ud for den sydlige del af Granskoven er hævet fra kote +2,5 m til +3,0 m DVR90 for at tage bølgeskvulp i tilfælde af kraftig storm og højvande. Det berører en delstrækning på ca. 120 m.

Område 1 I 2013 - 2020