Højvandssikring Halsskov område 1

Område 1 omfatter Gudekvarteret, Søbrinken og Granskoven

Materiale, der er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i, ligger på projektets hovedside:

Ønsker du besked, når der er nyt i projektet, er det også på hovedsiden, du kan trykke "abonnér på denne side" og taste din e-mailadresse.


Seneste nyt - kun for område 1

2020

21. september 2020

Grundejerne i Granskoven har drøftet digeløsningen med mobile løsninger, som består af mobile sandsække og monterbare plader.

Grundejerne er kommet frem til, at denne løsninger ikke er holdbar på sigt.

Vi arbejder derfor nu videre med en digeløsning uden mobile løsninger og til anbefalet kote.

8. september

Der er sat viserpæle op ud for Granskoven. De viser den planlagte højde af et kommende dige.

31. august

Der blev holdt møde med digegruppen for Område 1.

22. juni

Der blev holdt møde med digegruppen om status og det videre forløb i digeprojektet.

Ny høring forventes til efteråret 2020.

Herefter skal der arbejdes videre med en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 2020.

Område 1 I 2013 - 2019