Højvandssikring Halsskov område 3

Område 3 omfatter kvarteret mellem Strandvej og Revvej

Materiale, der er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i, ligger på projektets hovedside:

Ønsker du besked, når der er nyt, er det også på hovedsiden, du kan trykke "abonnér på denne side" og taste din e-mailadresse. 


Seneste nyt - kun for område 3

2022

24. juni

Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler klagen over afgørelse om bidragsfordeling, har oplyst, at de vil kunne færdigbehandle sagen senest ved udgangen af oktober 2022.

14. april 

Slagelse Kommune har behandlet og videresendt klagerne til Miljø- og Fødevareklagenævnet som træffer afgørelse i sagen.

Der forventes en sagsbehandlingstid på omkring 6 måneder.

1. marts

Afgørelse om bidragsfordeling er blevet påklaget. 

Klagerne har opsættende virkning for projektet. 

9. februar

Slagelse Kommunen har 31. januar 2022 sendt afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet for Område 3.

Afgørelsen omfatter også en bidragspligt for ejere af fast ejendom, som opnår beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen.

Vi har efterfølgende sendt et tillægsbrev, der redegøre mere tydeligt for bidragsfordelingen for den enkelte bidragsyder.

31. januar

Slagelse Kommune har truffet afgørelse om digeprojektet for Område 3. Afgørelsen omfatter Vedtægt for Digelaget Strandvej Halsskov, bidragsfordeling og tilladelse til kystbeskyttelsesanlægget.

Klagefrist 28. februar 2022.

Høringssvar fra den offentlige høring

Det samlede projekt har været i offentlig høring fra 19. februar – 19. marts 2021. Slagelse Kommune har modtaget ni høringssvar, som omhandler bidragsfordeling med ledningsejere og udkast til ”Afgørelse om ikke VVM-pligt”. Høringssvar har ikke givet anledning til ændringer. Der er udarbejdet en hvidbog over de indkomne bemærkninger.

Område 3 I 2013 - 2021