Højvandssikring Halsskov område 3

Område 3 omfatter kvarteret mellem Strandvej og Revvej

Materiale, der er fælles for de tre delområder, projektet er opdelt i, ligger på projektets hovedside:

Ønsker du besked, når der er nyt, er det også på hovedsiden, du kan trykke "abonnér på denne side" og taste din e-mailadresse. 


Seneste nyt - kun for område 3

2020

9. juli

Digeprojektet er nu beskrevet i flere detaljer og tilrettet.

Projektet skal i fornyet høring pga. af enkelte ændringer, præciseringer, ændret budget og bidragsfordeling.

Ny høring forventes til efteråret 2020.

Herefter skal der arbejdes videre med en samlet afgørelse. Den vil omfatte tilladelse, bidragsfordeling, vedtægt til digelaget og oprettelse af et digelag med bestyrelse.

Endelig afgørelse i projektet forventes truffet i vinteren 2020.

Område 3 I 2013 - 2019