Højvandssikring af Korsør bymidte

Vi informerer løbende om højvandssikring af Korsør bymidte på denne projektside

Denne sides direkte link: slagelse.dk/HoejvandKorsoer

I bunden af siden findes ”abonnér på denne side”. Taster du din e-mail-adresse dér, får du besked, når der er nyt.


Korsør bymidte skal sikres mod oversvømmelser fra havet. En højvandssikring skal gøre byen modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Højvandssikringen skal, udover at beskytte byen mod højvande, også fungere som et værdiskabende element. Det skal skabe rekreative rum, og indarbejde fortællinger om Korsørs historie og relation til vandet. Kort sagt skal højvandssikringen skabe merværdi for borgerne. 

Slagelse Kommune ønsker at udvikle højvandssikringen i en tæt dialog med Korsørs borgere.

Tidslinje, linjeføring og ideoplæg

Projektet er i den indledende fase, og der er endnu ikke udarbejdet et detaljeret projekt. Se mere information under punkterne i Seneste Nyt.

Borgerinddragelse og dialog

Til de kommende arrangementer kan man komme med ideer og input til projektet. Hvordan skal der skabes rum til samvær og rekreative muligheder og hvilke fortællinger om Korsør, skal indgå i projektet? 

Seneste nyt i projektet


2021

28. januar

Som en del af arbejdet med højvandssikring af Korsør er unge studerende fra HTX i Slagelse blevet inddraget i designprocessen. Se deres forslag fra efteråret 2020 til, hvordan højvandssikringen kan give plads til byliv.

I forslagene løses opgaven ved, at indarbejde fortællinger om kultur, historie og klima samt muligheder for ophold langs sikringslinjen.

Teknisk Gymnasium Slagelses forslag

Under forløbet fik eleverne vejledning og sparring fra rådgiverteamet (firmaerne Sweco og Arki_lab).

2020

11. december

Hvis du savner aktiviteter efter de nye restriktioner, så har vi en idé til dig, der bor i Korsør!

Fra i dag kan du tage din familie eller ven med på en gåtur langs linjeføringen for den kommende højvandssikring og besøge de tre skilte, hvor I kan lære meget mere om projektet.

I kan fx bruge gåturen som anledning til at snakke om, hvilke historier, begivenheder og personlige oplevelser I forbinder med Korsør!

Kom med jeres input 

Vi vil nemlig gerne have jeres input til, hvad der skal formidles om Korsør, og hvor der skal være mulighed for ophold langs højvandssikringen. Det gør du ved at:

Højvandssikringen kommer til at få stor betydning for Korsørs fremtid, og hvordan byen ser ud langs vandet!

Vi håber, I vil give jeres besyv med!

Her finder du skiltene i Korsør

 • Tæt ved Halsskovbroen
 • Ved indkørslen til Fæstningsanlægget
 • Ved indkørslen til lystbådehavnen

5. november

Materiale fra inspirationsmødet (videomøde) for grundejere, der blev holdt 3. november 2020. Du kan se eller gense præsentationen, en videooptagelse af selve mødet samt en video med en højvandssikring i Lemvig, Le Mur.

Optagelse af hele videomødet 3.11.2020

Havde du ikke mulighed for at deltage i videomødet, kan du se hele mødet i denne videooptagelse: 

Vi viste også en videofilm med Lemvigs højvandssikring af deres havn. Videoen er kommenteret af arkitekt m.a.a. Julian Weyer, CF Møller. 

Video - højvandsmuren i Lemvig, Le Mur

 

3. november

Videomøde for grundejere - inspirationsmøde 3. november 2020 kl. 19-20.40.

29. oktober

Videomødet i går forløb fint. Tak for deltagelsen. Herunder kan du se eller gense præsentationen, en videooptagelse af selve mødet samt en video med et scenarie for en oversvømmelse af store dele af Korsør. 

Optagelse af hele videomødet 28.10.2020

Havde du ikke mulighed for at deltage i videomødet, kan du se hele mødet i denne videooptagelse: 

Vi viste også et scenarie for, hvordan en oversvømmelse af Korsør til en højde af 2,05 m over dagligt vande kan se ud. 

Video - scenarie af stormflod i Korsør

28. oktober

Videomøde for grundejere om bidragsfordeling 28. oktober 2020 kl. 19-20.40.

12. september

Nu starter borgerinddragelse for højvandssikringen i Korsør og en dialog med alle borgere i Korsør. De fleste aktiviteter holdes i sidste halvdel af 2020.

2. september 

Slagelse Kommune har udsendt en pressemeddelelse om, at kommunen har skrevet kontrakt med den rådgivende arkitektur- og ingeniørvirksomhed Sweco og med underleverandøren arki_lab. 

16. juni

Højvandssikringen i Korsør skal være bæredygtig. Slagelse Kommune har netop prækvalificeret tre rådgiverteams til opgaven med at få sikret Korsør bymidte mod oversvømmelser og dermed gøre byen modstandsdygtig overfor klimaforandringer.

Slagelse Kommune ønsker samtidig et bæredygtigt højvandssikringsprojekt, der både lever op til FN’s Verdensmål og Parisaftalen. I løbet af udbudsprocessen skal der derfor forhandles om konkrete og ambitiøse mål til CO2-reduktioner i projektet.

Forhåbningen er, at projektet kan blive løftestang for hele anlægsområdet i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger, uden at den økonomiske ramme bliver udfordret.

Slagelse Kommune forventer at indgå kontrakt med vindende rådgiver til oktober 2020. 

Projektet i 2017
Baggrund
 • Baggrund for projektet

  Som ét af de nationalt udpegede risikoområder ligger Korsør udsat i forhold til de forventede havvandsstigninger og den øgede risiko for stormflod som følge af det mere ekstreme vejr i fremtiden. Korsør fik en forsmag på, hvad der kan være i vente af store mængder vand i 2006, da Storebælt løb over kajkanten og ind i byens centrum.

  For at reducere risikoen for lignende hændelser i fremtiden har Slagelse Kommune skrevet kontrakt med rådgiveren Sweco, der skal gennemføre byens højvandssikring på en bæredygtig måde. 

 • Borgerinddragelse og dialog

  En borgerinddragelse og dialog skal være med til at:

  • Give forståelse af projektets kompleksitet og udfordringer

  • Vise de rekreative muligheder og herlighedsværdier, som en højvandssikring kan bidrage med

  • Åbne for at borgerne kan bidrage med ideer og stille spørgsmål - særligt til højvandssikringens rekreative elementer og formidling.
 • Ideoplæg

  Beskyttelsen af Korsør bymidte sigter mod at sikre mod en 100-årshændelse fremskrevet til år 2070. Det bliver en løsning, der tager udgangspunkt i den historiske kystlinje og en beskyttelse, der samtidig skaber lommer for rekreative muligheder og indarbejder fortællingen om Korsørs historie og nærhed til havet.

  Projektet er i sin indledende fase og der er derfor ikke udarbejdet et detaljeret projekt. 

 • Finansiering

  Projektet skal finansieres som et kommunalt fællesprojekt. Det betyder, at ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, vil blive pålagt en bidragspligt. Der er endnu ikke fastlagt en model for fordeling af bidrag. 

Siden er sidst opdateret 17. juni 2021