Højvandssikring af Skælskør

Vi informerer løbende om højvandssikring af Skælskør på denne projektside.

Denne sides direkte link: slagelse.dk/HoejvandSkaelskoer

I bunden af siden findes "abonnér på denne side". Taster du din e-mailadresse dér, får du besked, når der er nyt.


Seneste nyt i projektet

2021

8. december

På baggrund af rådgiverudbuddet er der - med forbehold for byrådets godkendelse af en anlægsbevilling - indgået aftale med Rambøll om sluse ved Slagter Næse. Sagen blev behandlet på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget 6. december. Udvalget har anbefalet, at midlerne frigives.

Byrådet behandler sagen 20. december, og godkender de, indgås der kontrakt med Rambøll inden jul. Projektet starter herefter op i januar 2022. Som noget af det første vil der blive lavet en tidsplan, så alle i Skælskør ved, hvornår de bliver inddraget.

19. november

Slagelse Kommune inviterer til et informationsmøde om beredskab i stormflodssituationer. Efter mødet afholdes kursus i ”Bo Vandsikkert”. Det er et gratis kursus med to timers teori efterfulgt af en praktisk gennemgang af nogle forebyggende muligheder. 

Tilmelding

 • Tilmeldingen til infomøde og kurset "Bo Vandsikkert" er udløbet.
  Onsdag 8. december 2021, kl. 17.00 - ca. 20.30

Informationsmødet holdes hos Slagelse Brand og Redning, Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.

11. oktober - status på projektet

På baggrund af Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget beslutning om, at sluseløsningen ved Slagter Næse har 1. prioritet, blev opgaven sendt i EU-udbud i juni 2021. Slagelse Kommune forventer at kunne afslutte udbuddet og indgå kontrakt med en rådgiver i starten af november.

Når der er indgået kontrakt, skal der udarbejdes et mere konkret projekt - herunder teknisk løsning, finansiering og vurderinger i forhold til Natura 2000 mm. Som del af det videre arbejde vil der blive afholdt borgermøder og lavet interessentinddragelse.

Vi opdaterer hjemmesiden, når der er indgået kontrakt.

9. februar - Udvidet skitseprojekt og prioritering af løsninger

På udvalgsmødet 11. januar besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, at der som første prioritet skal arbejdes videre med en sluseløsning ved Slagter Næse og som anden prioritet løsning 3, Sluse i yderhavnen med tilhørende landanlæg.

Beslutning blev taget på baggrund af det udvidede skitseprojekt for højvandssikring af Skælskør. Det indeholder udover de tre løsninger i Skælskør by, som blev præsenteret på borgermødet, to nye sluseløsninger i yderfjorden.

Mulighederne for at etablere en sluse ved henholdsvis Slagter Næse og Vasebro er blevet beskrevet. Desuden er der foretaget en indledende vurdering af påvirkning af naturen, herunder Natura 2000 og §3 beskyttet natur.

Det udvidede skitseprojekt har været sendt til udtalelse i Kystdirektoratet.

Fordi sluseløsningerne kan risikere at påvirke Natura 2000-området, som dækker Skælskør fjord og nor, skal løsningerne nu konsekvensvurderes jf. habitatdirektivet. 

Projektet i 2020
 • Se hvad der er sket i projektet i 2020

  2020

  19. juni

  Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede på deres møde 8. juni at få udarbejdet yderligere to løsningsforslag for højvandssikring af Skælskør.

  De to nye løsningsforslag skal afdække mulighederne med en sluse ved henholdsvis Slagternæse og Vasebro.

  De nye projekter bliver på samme detaljeringsniveau som de eksisterende tre løsningsforslag. Forslagene skal belyse den tekniske løsning, budgettet samt gøre det muligt, at foretage en indledende vurdering i forhold til naturen; herunder Natura 2000.

  På baggrund af denne beslutning vil der først blive indkaldt til de workshops, for henholdsvis bymidtegruppen og grundejere der får deres ejendom beskyttet, når det nye materiale er færdigt.

  Vi arbejder på at have de nye løsningsforslag klar til september. Vi informerer og inviterer, så snart grundlaget er på plads.

  20. marts

  13. marts

  På borgermødet 26. februar blev det annonceret, at Slagelse Kommune i løbet af marts, ville holde to workshops omkring højvandssikring af Skælskør.

  På grund af COVID-19 udskydes begge workshops. Vi håber, alle har forståelse for beslutningen, sagens alvor taget i betragtning. Vi indkalder til begge workshops, når det igen giver mening at mødes. 

  10. marts

  Se materialet fra borgermødet 26. februar 2020. 

  2. marts

  Herunder kan du se COWIs tre forslag til højvandssikring af Skælskør. Referat fra borgermødet mv. følger senere. Vælg evt. at abonnere på denne side. Så får du besked, når siden opdateres.

  26. februar - borgermøde kl. 19-21

  Invitation til borgermøde om højvandssikring af Skælskør. Aftenens emner er:

  • Hvordan kan Skælskør sikres mod oversvømmelse fra havet?
  • Hvordan kan kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse finansieres?
  • Den videre proces.

  Til at fortælle om mulighederne for højvandssikringen har vi inviteret det rådgivende ingeniørfirma COWI. De præsenterer tre forslag til højvandssikring af Skælskør. Forslagene er udarbejdet for Slagelse Kommune.

  Aftenens vært: Slagelse Kommunes Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg.

  • Tilmeldingsfristen er slut.

  Mødet holdes i Bryggeriet Harboes auditorium, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør. 

  24. januar

  Der holdes informerende borgermøde i Skælskør onsdag 26. februar kl. 19-21. Der vil hurtigst muligt blive sendt invitation med mere info. Mødet er åbent for alle. 

Siden er sidst opdateret 15. december 2021