Hjælpemidler

Du kan få et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen

Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.

Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i en kortere periode, f.eks. i forbindelse med en udskrivning fra sygehuset, er det sygehuset, som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.

Typer af hjælpemidler
Siden er sidst opdateret 5. februar 2018