Hjælpemidler

Du kan få et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen

Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre.

Hvis du er blevet udskrevet fra sygehuset og har brug for et hjælpemiddel i en kortere periode, er der sygehuset, der sørger for det.

Nye telefontider pr. 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 kan du ringe til os på tlf. 58 57 45 00 på hverdage kl. 8.15-12.

Du kan ringe til de sagsbehandlende terapeuter i tidsrummet kl. 8.15-9.

Typer af hjælpemidler
Siden er sidst opdateret 22. januar 2019