Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer

Du kan få et hjælpemiddel eller tilskud til et forbrugsgode, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen.

Hjælpemidlet eller forbrugsgodet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne og skal være med gøre din hverdag væsentlig lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre. Du kan ikke få bevilget hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer, hvis din funktionsevne ikke er varig eller hvis der er trænings- eller behandlingsmuligheder, som ikke er afprøvet.

Du kan få boligændringer, hvis du har en varig nedsat funktionsevne og ændringerne er nødvendige for, at du kan opholde dig i din bolig.

Boligændringen skal være nødvendig for at du kan opholde dig i din bolig. Du kan ikke få bevilget boligændringer, hvis din funktionsevne ikke er varig eller hvis der er trænings- eller behandlingsmuligheder, som ikke er afprøvet.

Typer af hjælpemidler
Siden er sidst opdateret 25. april 2022