Hjemmehjælp og sygepleje

Hvis du har brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har vi en række tilbud til dig

Kontakt Visitationen hvis du ønsker at få bevilget hjemmepleje eller sygepleje.

Kontakt hjemmeplejen eller sygeplejen hvis du har spørgsmål vedr. hjælp, som du allerede har fået bevilget.

Hjemmepleje
 • Det kan du få hjælp til

  Hvis du ønsker at få hjælp, skal du søge om det. Vi kalder det at blive visiteret. Når du har ringet til Visitationen, får du besøg af en visitator, som vurderer dine ressourcer og behov. Sammen beslutter I, hvilke former for støtte du skal have.

  Du kan få praktisk hjælp, såsom:

  • Hjælp til rengøring
  • Hjælp til tøjvask
  • Hjælp til indkøb

  Du kan få personlig pleje, såsom:

  • Hjælp til personlig pleje  
  • Hjælp til at tage medicin
  • Hjælp i forbindelse med mad og drikke
  • Besvarelse af nødkald

  Du kan få leveret mad:

  Træning i hverdagens gøremål

  Når visitatoren besøger dig, vurderer han eller hun samtidig, om du kan få glæde af hverdagsrehabilitering, hvilket betyder træning af hverdagens gøremål. Vi kalder det En borger en plan.

  Målet er, at du ved hjælp af træning i hverdagen bliver bedre til at klare flere opgaver selv og dermed bliver mere selvhjulpen og får mere livskvalitet. Vi sætter i fællesskab et mål for din træning.

 • Leverandører af hjemmehjælp

  Ud over kommunens eget tilbud om hjemmepleje, er der en række private leverandører, som er godkendt af kommunen. Du kan selv vælge, hvilken leverandør du ønsker.

 • Kontakt hjemmeplejen

  Her kan du finde telefonnumre til planlæggerne i hjemmeplejen

Hjemmesygepleje
 • Om hjemmesygepleje

  Du kan få sygepleje i en klinik eller i dit eget hjem, hvis du lider af en akut eller kronisk sygdom.

  For at modtage hjemmesygepleje skal du have en henvisning fra din læge, vagtlæge eller sygehuslæge.

  Når du er henvist, får du besøg af en hjemmesygeplejerske, der vurderer dit behov for sygepleje.

  Den kommunale sygepleje ydes som udgangspunkt i sygeplejeklinikker. Sygeplejersken vurderer, om din behandling/sygepleje skal foregå i dit hjem eller på sygeplejeklinikkerne.

  Hvad koster det?

  Hjemmesygepleje er gratis.
  Der kan dog være udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår, stiks med mere.

  Folder om Sygeplejen

 • Det kan du få hjælp til

  Hjemmesygeplejersken kan for eksempel hjælpe dig med:

  • Medicinadministration og indsprøjtninger               
  • Sårpleje
  • Måling af blodsukker
  • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende
  • Hjælp og vejledning i forbindelse med kateter og stomipleje
  • Inkontinensvejledning
  • Undersøgelser og behandling
 • Kontakt hjemmesygeplejen
  • Slagelse
   Tlf. 58 57 53 56 og 58 57 53 57
   Telefontid på hverdage kl. 8.15 - 9 og kl. 12 - 13.
   Akuttelefon kl. 15-08 alle dage og helligdage: Tlf. 40 81 02 71 eller 21 29 00 02

  • Korsør
   Tlf. 58 57 53 79 og 58 57 53 80
   Telefontid på hverdage kl. 8.15 - 9 og kl. 12 - 13.
   Akuttelefon kl. 15-08 alle dage og helligdage: Tlf. 51 31 41 96

  • Skælskør
   Tlf. 58 57 46 64
   Telefontid på hverdage kl. 8.15 - 9 og kl. 12 - 13.
   Akuttelefon kl. 15-08 alle dage og helligdage: Tlf. 30 62 53 36

  • Antvorskov (Slagelse)
   Tlf. 58 57 42 78 eller 58 57 42 83
   Telefontid på hverdage kl. 14-15
   Akuttelefon kl. 15-07 alle dage og helligdage: Tlf. 51 31 41 96
Sygeplejeklinikker
 • Om sygeplejeklinikkerne

  Hvis du er i tvivl, om du skal gå til lægen, kan du få sundhedstjek og rådgivning i sygeplejeklinikkerne.  

  Sygeplejerskerne kan hjælpe med f.eks. sår, hævede ben eller mistanke om for højt blodtryk.

  Vi beder dig lave en aftale med hjemmesygeplejen, inden du møder op på en af sygeplejeklinikkerne.

 • Sygeplejeklinikken i Alliancehaven

  Sdr. Stationsvej 6
  4200 Slagelse

  Tidsbestilling på tlf. 58 57 36 82

  Åbent dagligt kl. 8-15, onsdag til kl. 18

   

 • Sygeplejeklinikken i Korsør

  Sygeplejeklinikken i Korsør
  Teglværksparken 50
  4220 Korsør

  Tidsbestilling på tlf. 58 30 66 03

  Åbent dagligt kl. 8-14  

 • Sygeplejeklinikken i Skælskør

  Rådmandshaven 1
  4230 Skælskør

  Tlf. 58 57 46 64 i telefontiden fra kl. 8-9 og kl. 12-13 på hverdage.

  Klinikken holder åbent efter aftale.

 • Sygeplejeklinikken på Plejecenter Antvorskov

  Antvorskov Allé 1
  4200 Slagelse

  Tidsbestilling på tlf. 58 57 42 83 / 58 57 42 84
  Telefontid kl. 14-15

  Klinikken holder åbent efter aftale

Spørgsmål og svar
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om personlig pleje?

  Når du søger om og er berettiget til personlig pleje, vil hjælpen blive sat i gang inden for et døgn. Ved akut behov får du hjælp med det samme.

  I løbet 14 arbejdsdage får du besøg af en visitator, der vurderer dit behov for hjælp, og om du kan få gavn af hverdagsrehabilitering. 

  Hverdagsrehabilitering betyder træning i hverdagens gøremål, og målet er, at du på sigt igen bliver mere selvhjulpen og kan klare flere opgaver i din hverdag.

  Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar. 

  Lovgivning

  • Personlig pleje bevilges efter Lov om social service § 83
  • Hverdagsrehabilitering bevilges efter Lov om social service § 83 a
 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden ved ansøgning om praktisk hjælp?

  Når du søger om praktisk hjælp, kan du forvente svar inden for 20 arbejdsdage. Ved akut behov sætter vi hjælpen i gang med det samme.

  Du får besøg af en visitator, der vurderer dit behov for hjælp, og om du kan få gavn af hverdagsrehabilitering. 

  Hverdagsrehabilitering betyder træning i hverdagens gøremål, og målet er, at du på sigt igen bliver mere selvhjulpen og kan klare flere opgaver i din hverdag.

  Kan vi ikke nå at behandle din sag inden for fristen, får du besked om, hvornår du kan forvente et svar.  

  Lovgivning

  • Praktisk hjælp bevilges efter Lov om social service § 83
 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over afgørelsen vedr. min ansøgning om hjemmehjælp?

  Hvis du ikke er enig i afgørelsen, skal du klage til Visitationen inden fire uger. Afgørelsen bliver revurderet inden fire uger fra klagen er modtaget.

  Hvis du ikke får medhold i din klage, bliver den sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

 • Kan jeg få hjemmehjælp, når jeg er på ferie?

  Du kan få hjemmehjælp i en anden kommune, hvis du opholder dig der i en afgrænset periode. Det kan f.eks. være i forbindelse med et ophold i sommerhus.

  Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du kan få.

  Du skal ringe til Visitationen her i kommunen for at aftale nærmere.

Siden er sidst opdateret 29. august 2017