Kørekort

Skal du have nyt kørekort? Har du mistet dit kørekort? Eller skal du forny dit kørekort? Book tid til kørekort på denne side

Sådan gør du

 1. Book tid hos Borgerservice
 2. Mød personligt op hos Borgerservice

Book tid hos Borgerservice

Husk at booke en tid pr. person

Spar tid - udfyld digital ansøgning

Benyt vores digitale ansøgning til kørekort og udfyld den på forhånd. På den måde gør du ekspeditionstiden kortere for dig. Se "selvbetjening" i den røde boks.

Når du har udfyldt ansøgningen, skal du efterfølgende møde personligt op i Borgerservice.

Foto

Du kan få taget et foto i Borgerservice for 130 kr. eller medbringe et selv. Vær opmærksom på krav til fotos her

Om Kørekort
 • Sådan fornyer du dit kørekort

  Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i din kommunes borgerservice. Vær opmærksom på at tidsbestilling er nødvendig i flere kommuner.

  Sådan fornyer du dit kørekort

  Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du først undersøge hos din kommune, om tidsbestilling er nødvendig.

  Ved fremmøde skal du medbringe:

  • et vellignende foto
  • dit gamle kørekort
  • identifikation (pas eller sygesikringskort)
  • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?")

  Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

  Hvis du bruger kørekort-appen, skal du oprette dig i appen igen, når du fornyer dit kørekort. Når du fornyer dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig
  • have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige ansigtet skal være jævnt belyst begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Læs mere om krav til billeder og dokumentation hos Færdselsstyrelsen

  Ved henvendelse i Bibliotek og Borgerservice vedr. kørekort, kræver det tidsbestilling. Det er muligt at bestille tid på www.slagelse.dk/bestiltid

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Mistet, slidt eller ødelagt kørekort - sådan ansøger jeg om et nyt

  Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du møde personligt op i borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort.

  Husk, at flere kommuner kræver tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice.

  Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort,  du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

  Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

  Det koster 280 kr. (2022) at få udstedt et duplikatkørekort (nyt kørekort).

  • Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:
  • Hvis du mister dit kørekort
  • Hvis dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt
  • Hvis du skifter navn
  • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
  • Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark og mister dit kørekort som er udstedt i et af de andre EU- eller EØS-lande

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

  Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at bestille et nyt kørekort, skal du samtidig medbringe:

  • et vellignende foto eller vi kan tage et mod gebyr
  • dit gamle kørekort   
  • hvis du har mistet dit kørekort, skal du i stedet medbringe et gyldigt pas eller dåbs- navne- person- eller fødselsattest.

  I Slagelse Kommune kan du betale med Dankort, MobilePay, Mastercard og danske kontanter, dvs. du kan IKKE betale med bla. Visa Electron eller udenlandsk visa.

  Ved henvendelse på Bibliotek og Borgerservice vedrørende kørekort, kræver det tidsbestilling. Det er muligt at bestille tid på www.slagelse.dk/bestiltid

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Internationalt kørekort uden for EU

  Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

  Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information. Vær opmærksom på, at du muligvis skal have flere internationale kørekort, hvis du skal køre i flere lande på samme rejse.

  Medbring dit almindelige, gyldige kørekort sammen med det internationale

  Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

  Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 25 kr. (2022).

  Du får dit internationale kørekort ved at møde personligt op i en hvilken som helst kommunes borgerservice. 

  Inden du møder op i Borgerservice skal du sikre dig, om din kommune kræver tidsbestilling inden fremmøde. Herudover skal du medbringe:

  • dit gyldige, danske kørekort
  • pasfoto efter gældende regler.

  I Slagelse kommunes Biblioteker & Borgerservice kan man få taget et foto til sit kørekort mod et gebyr.

  Der skal bestilles tid til og få lavet et internationalt kørekort. Book tid her: www.slagelse.dk/bestiltid

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Ansøg om dit første kørekort

  Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 17 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 18 år.

  Den 1. januar 2017 trådte en ny forsøgsordning i kraft, hvor du som 17-årig kan få kørekort under særlige regler.

  Hvor får jeg mit kørekort

  Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøve. Kørelæreren udleverer en ansøgningsblanket, som du skal udfylde for at kunne begynde at få kørekort. Du kan også hente ansøgningsblanketten ”ansøgning om kørekort P23” på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsblanketten skal blandt andet sikre, at ansøgeren opfylder betingelserne for at få udstedt et kørekort, herunder at ansøgeren har modtaget køreundervisning i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen. Hvis du er under 18 år, når du skal tage kørekort, er det en god ide at sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give tilladelse til, at du kan begynde køreundervisningen, inden du starter på køreundervisningen.

  Når ansøgningsblanketten er udfyldt, skal du eller din kørelærer aflevere ansøgningen til kommunen for at ansøge om kørekort. Dine forældre skal give samtykke til, at du kan ansøge om kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab), hvis du er under 18 år. Du skal tage en underskrevet samtykkeerklæring med fra dine forældre, når du afleverer ansøgningen til kørekort.

  Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende, når du afleverer en ansøgning om kørekort:

  • et vellignende foto
  • pas eller anden legitimation
  • en lægeattest 
  • kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp 
  • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan fx ske, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark.

  Hvis det er dit første kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den kørekortkategori, du ønsker, hos en godkendt kørelærer. Du skal også bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

  De forskellige kørekortkategorier  

  Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udstedt kørekort til følgende kategorier:

  LK - Lille knallert

  AM – Stor knallert

  A1 – lille motorcykel

  A2 – mellemstor motorcykel

  A – stor motorcykel

  B – almindelig bil

  C1 – lille lastbil

  C – lastbil

  D1 – lille bus

  D – stor bus

  E – stor påhængskøretøj

  B/E – almindelig bil med stort påhængskøretøj

  C1/E - lille lastbil med stort påhængskøretøj 

  C/E - lastbil med stort påhængskøretøj

  D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj

  D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj

  D/E – stor bus med stort påhængskøretøj

  Hvis du har et kørekort til almindelig bil, og du har brug for at køre med et vogntog, der er større end det tilladte, har du også mulighed for at gennemføre en særlig køreuddannelse og aflægge en praktisk prøve. Den prøve giver mulighed for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg (B+). Herudover kan du få kørekort til traktor/motorredskab og retten til erhvervsmæssig personbefordring til bus.

  Kommunen vil efterfølgende vurdere, om betingelserne for at du kan få dit kørekort er opfyldt.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

  Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  15 år:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til traktor/motorredskab.

  Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  5 år:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
  Gyldighedstid for personer over 70 år

  Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
  • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år  

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

  Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort

  Der skal medbringes en lægeattest, når man skal have fornyet kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, CE, D1, D1/E, D, DE, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring eller hvis man har tidsbegrænsning på sit nuværende kørekort, på grund af sygdom.

  Det kan ske ved andre tilfælde, at man skal aflevere en lægeattest, men ikke som udgangspunkt, hvis det ikke drejer sig om ovenstående situationer.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvad koster det?

  Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  Priser:

  • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr. (2022)
  • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere: 180 kr. (2022)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2022)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2022)
  • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2022)

  I Slagelse kommunes Biblioteker & Borgerservice kan man få taget et foto til sit kørekort mod et gebyr.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor kan jeg få lavet et nyt kørekort?

  Du skal henvende dig personligt til en kommunes borgerservicecenter.

  Du behøver ikke at henvende dig i din bopælskommune.

  I Slagelse Kommune skal du henvende dig i et af de tre borgerservicecentre

  Skælskør kan du få lavet kørekort

  • torsdag

  Dette kræver tidsbestilling.

  Korsør kan du få lavet kørekort

  • mandag og onsdag

  Dette kræver tidsbestilling.

  Slagelse kan du få lavet kørekort

  • mandag - fredag 

  Dette kræver tidsbestilling.

 • Hvor lang tid tager det, at forny mit kørekort?

  Er der bemærkninger i din lægeattest, skal den sendes politiet. Sagsbehandlingen hos politiet er mellem 3-7 måneder.

  Er der ingen bemærkninger i din lægeattest, vil det tage op til 3 uger.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt. 

  Læs mere om klagesager og behandling af klager hos Færdselsstyrelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning
 • Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest

  Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

  Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

  Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
  Indhold hentet fra Borger.dk
Fra udenlandsk til dansk kørekort
 • Ombytning til dansk kørekort
  Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

  Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark. 

  I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

  Kørekort fra Grønland

  Hvis indehavere af grønlandsk kørekort får bopæl i Danmark, har de følgende 2 muligheder for at køre bil i Danmark:

  1. Det grønlandske kørekort kan blive sidestillet med et dansk kørekort ved gennemførsel af 2 lektioners kørsel af minimum 45 minutters varighed hos en dansk kørelærer. 
  2. Ombytning af det grønlandske kørekort til et dansk kørekort. Der skal aflægges en kontrollerende køreprøve. 
  Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine

  Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Nordmakedonien, Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

  NB! På grund af coronasituationen er fristen for ombytning af udenlandsk kørekort til et dansk kørekort pt. 180 dage. 

  Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Nordmakedonien, Isle of Man (Øen Man) eller Israel

  Kørekort til kategori B kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien, New Zealand, Isle of Man (Øen Man) eller Israel, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

  Hvis du vil ombytte dit udenlandske kørekort til andre kategorier end B, skal du op til en kontrollerende køreprøve.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  NB! På grund af coronasituationen er fristen for ombytning af udenlandsk kørekort til et dansk kørekort pt. 180 dage. 

  Øvrige udenlandske kørekort

  Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 90 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

  Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

  Hvad koster det at ombytte kørekort?

  En ombytning til dansk kørekort koster 280 kr. (2022).

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor får du kørekortet?

  Du skal henvende dig i Borgerservice i en af landets kommuner for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

  Inden fremmøde i Borgerservice skal du sikre dig, om din kommune kræver tidsbestilling inden fremmøde. Herudover skal du medbringe:

  • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland i et EU- eller EØS-land)
  • du skal også medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato. Dog maksimalt i 15 år.
  • et fotografi
  • dit kørekort
  • et gyldigt pas
  • gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil. 

  Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

  Ved henvendelse på Bibliotek og Borgerservice vedr. kørekort kræver det tidsbestilling. Det er muligt at bestille tid på www.slagelse.dk/bestiltid

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Krav til foto i kørekort

  Der gælder særlige krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Må jeg køre i Danmark med udenlandsk kørekort?

  Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

  Turistkørekort

  Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning

  I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Kørekort-app
 • Hvad er Kørekort-appen?

  Kørekort-appen er et frivilligt supplement til dit fysiske kørekort, og fungerer som gyldigt kørekort i Danmark. 

  Det betyder, at du kan lade dit fysiske kørekort ligge i skuffen derhjemme, så længe du i stedet kan fremvise din Kørekort-app. Behold dog dit fysiske kørekort, det skal du stadig bruge, når du kører i udlandet.

  Med appen kan du:

  • dokumentere, at du har et kørekort under kørsel i Danmark
  • fremvise dit kørekort på mobilen de steder, hvor du eller plejer at bruge dit kørekort, fx som id-bevis.

  Det er dit ansvar at kunne fremvise dit kørekort i appen til politiet. Er din mobiltelefon løbet tør for strøm, eller har den en ødelagt skærm, kan du få en bøde for ikke at have medbragt dit kørekort under kørslen.

  Kørekort-appen følger gyldigheden af dit fysiske kørekort. Det betyder, at du skal have et gyldigt dansk kørekort for at kunne oprette appen, og hvis du fornyer dit kørekort, skal du oprette dig i appen igen. Når du skal forny dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

  Kørekort-appen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Justitsministeriet, Rigspolitiet, Transport- og Boligministeriet og Færdselsstyrelsen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan får jeg Kørekort-appen?

  For at kunne oprette dig i Kørekort-appen kræver det, at du har et gyldigt dansk kørekort i kørekortregisteret.

  Derudover skal du også bruge:

  • et NemID/MitID
  • et gyldigt dansk pas, diplomatpas eller tjenestepas

  Du kan downloade Kørekort-appen fra den danske App Store eller Google Play.

  Tekniske krav

  Kørekort-appen er tilgængelig til både iPhones og Android-telefoner. Din mobiltelefon skal som minimum opfylde følgende krav:

  • for iPhones gælder det, at du har en iPhone 7 eller nyere, der kører iOS 13.2 eller nyere
  • for Android-telefoner gælder det, at din mobiltelefon kører Android 8.0 Oreo eller nyere og er udstyret med NFC.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til Kørekort-appen, kan du kontakte supporten.

  Support kan kontaktes på:
  Tlf. 33 98 00 90


  Telefontid:

  • Hverdage: kl. 8:00 - 20:00
  • Weekend og helligdage: kl. 10:00 - 16:00   

  Skriv til os:

  Vejledning til at oprette dig i Kørekort-appen

  Hvis du har brug for hjælp til at oprette dig i appen, kan du læse mere i vejledningen herunder.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan bruger jeg Kørekort-appen?
  Du kan kun bruge Kørekort-appen i Danmark

  Kørekort-appen kan kun bruges som gyldigt kørekort i Danmark. Husk derfor dit fysiske kørekort, når du rejser til udlandet.

  Politiet kan scanne din Kørekort-app

  Bliver du bedt om at vise dit kørekort til politiet, skal du med Kørekort-appen fremover vise en QR-kode til politiet, som de scanner for at tjekke din Kørekort-app.

  Kørekort-appen som id-bevis

  Hvis du bruger din Kørekort-app som id-bevis i andre sammenhænge, fx til at hente en pakke eller ved køb af varer med aldersbegrænsning, kan den person, der tjekker din Kørekort-app bede om at scanne den QR-kode, der er beregnet for denne kontrol. Dette er for at få sikkerhed for, at din app er ægte, og at du er indehaveren af id-beviset.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvad gør jeg, hvis jeg får et nyt fysisk kørekort?

  Kørekort-appen følger gyldigheden af dit fysiske kørekort. Det betyder, at du skal have et gyldigt dansk kørekort i kørekortregisteret for at kunne oprette appen.

  Hvis du får et nyt kørekort eller fornyer dit kørekort, skal du huske at oprette dig i appen igen. Det vil ikke automatisk blive opdateret til det nyeste.

  Når vi har modtaget de nye informationer i kørekortregisteret, kan du oprette dig i Kørekort-appen.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvordan afmelder jeg min Kørekort-app?

  Du kan afmelde din Kørekort-app inde i appens menu.

  Mister du din mobiltelefon, låner du den til andre, eller har du ikke lyst til at være oprettet i Kørekort-appen mere, kan du benytte dig af selvbetjeningsløsningen "Administrer din Kørekort-app", hvorfra du kan afmelde dit digitale kørekort.

  Alt hvad du skal gøre er, at klikke på Start og logge ind med dit NemID/MitID.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvilke persondata er der om mig i løsningen?

  Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata i løsningen her:

  Du kan også anmode om et udtræk af alle de persondata, som vi opbevarer om dig i løsningen, ved at trykke på Start, og logge ind med dit NemID/MitID.

  Kørekort-appen har ikke adgang til information om, hvor du færdes med appen, eller hvordan du bruger den. Digitaliseringsstyrelsen har kun adgang til de normale app-oplysninger fra App Store og Google Play om, hvor mange der har downloadet og installeret samt afinstalleret appen, og hvilke typer enheder, der er anvendt.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
 • Åbningstid i Slagelse Bibliotek & Borgerservice

  Åbningstid Slagelse Borgerservice

  Mandag 10-15

  Tirsdag 10-17

  Onsdag 10-15

  Torsdag 10-17

  Fredag 10-13

  Lørdag 10-13

  Der skal bestilles tid, når man skal ekspederes i Borgerservice.

  eller kom ind på Slagelse Bibliotek & Borgerservice og få hjælp eller ring på tlf. 58 57 57 57. 

  Åbningstid Slagelse Bibliotek

  Mandag 10-17

  Tirsdag 10-17

  Onsdag 10-17

  Torsdag 10-17

  Fredag 10-15

  Lørdag 10-13

  Vi åbner for ubemandet Bibliotek den 1. juni 2021

  Biblioteket har ubemandet åbent: 

  Man-tors: 8-20

  Fre-søn: 8-17

 • Åbningstid i Korsør Bibliotek & Borgerservice

  Åbningstid Korsør Borgerservice

  Mandag 10-17

  Tirsdag 10-15

  Onsdag 12-17

  Torsdag 12-15

  Fredag 10-13

  Lørdag 10-13

  Der skal bestilles tid, når man skal ekspederes i Borgerservice.

  eller kom ind på Korsør Bibliotek & Borgerservice og få hjælp eller ring på tlf. 58 57 57 57. 

  Åbningstid Korsør Bibliotek

  Mandag 10-17

  Tirsdag 10-17

  Onsdag 12-17

  Torsdag 12-17

  Fredag 10-16

  Lørdag 10-13

 • Åbningstid i Skælskør Bibliotek & Borgerservice

  Åbningstid Skælskør Borgerservice

  Mandag: 12-15

  Tirsdag: 10-15

  Onsdag: Lukket

  Torsdag: 10-17

  Fredag: 10-13

  Lørdag: Lukket

  Der skal bestilles tid, når man skal ekspederes i Borgerservice.

  eller kom ind på Skælskør Bibliotek & Borgerservice og få hjælp eller ring på tlf. 58 57 57 57. 

   

  Åbningstid Skælskør Bibliotek

  Mandag: 12-17

  Tirsdag: 10-17

  Onsdag: Lukket

  Torsdag: 10-17

  Fredag: 10-13

  Lørdag: Lukket

   

  Vi åbner for ubemandet Bibliotek igen den 1. juni 2021

  Biblioteket har ubemandet åbent: 

  Man-tors: 8-20

  Fre-søn: 8-17

 • Hvordan bestiller jeg tid til pas og kørekort?

  For at få lavet pas, kørekort eller ID-kort kræver det, at du bestiller en tid.

  Du kan bestille tid her:

  Har du ikke mulighed for at bestille tid elektronisk, kan du møde op i Borgerservice, hvor vi hjælper med tidsbestillingen, eller du kan ringe til Borgerservice på 58 57 57 57.