Kørekort

Skal du have nyt kørekort, skal du henvende dig personligt på et af Kommunens Bibliotek & Borgerservice. Vær opmærksom på, at du skal bestille tid til møde de fleste dage. Se vores åbningstider nederst på siden.

Vær opmærksom på krav til fotos på kørekort.

I nogle tilfælde kræver det en lægeattest fra din egen læge.

Nyt kørekort

Har du skiftet navn, har du mistet dit kørekort, er dit kørekort slidt, eller ønsker du et af de nye kørekort, kan du her bestille og betale et nyt.

OBS denne selvbetjeningsløsning kan ikke bruges ved fornyelse af kørekort.

Om Kørekort
 • Sådan fornyer du dit kørekort

  Når du ønsker at forny dit kørekort, skal du henvende dig personligt i borgerservice. Du kan frit vælge kommune.

  Sådan fornyer du dit kørekort
  Når du henvender dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du samtidig medbringe:

  • et vellignende foto
  • dit gamle kørekort
  • identifikation
  • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvor længe er mit kørekort gyldigt?")

  Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig
  • have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige ansigtet skal være jævnt belyst begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Læs mere om krav til billeder hos politiet

  I Slagelse Kommune kan du betale med dankort, MobilePay og danske kontanter, dvs. du kan IKKE betale med bla. visa electron, mastercard eller udenlandsk visa.

  Ved henvendelse i Skælskør Bibliotek og Borgerservice vedr. pas, kørekort og ID-kort, kræver det tidsbestilling. Det er muligt at bestille tid tirsdag og torsdag på www.slagelse.dk/pas

  Ved henvendelse i Korsør Bibliotek og Borgerservice vedr. pas, kørekort og ID-kort, kræver det tidsbestilling. Det er muligt og bestille tid mandag, onsdag og fredag på www.slagelse.dk/pas

  Ved henvendelse i Slagelse Bibliotek og Borgerservice vedr. pas og kørekort, kræver det tidsbestilling mandag, onsdag og fredag. Du behøver ikke at bestille tid tirsdag og torsdag, men må dog forvente ventetid i disse dage. Du kan bestille tid på www.slagelse.dk/pas

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Mistet, slidt eller ødelagt kørekort - sådan ansøger jeg om et nyt

  Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du møde personligt op i borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort. Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort,  du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

  Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

  Det koster 280 kr. at få udstedt et duplikatkørekort (nyt kørekort)  (2018).

  • Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:
  • Hvis du mister dit kørekort
  • Hvis dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt
  • Hvis du skifter navn
  • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
  • Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark og mister dit kørekort som er udstedt i et af de andre EU- eller EØS-lande

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Internationalt kørekort uden for EU

  Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande, Schweiz og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein).

  Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort. Hvorvidt du skal have et internationalt kørekort, afhænger af det pågældende land, du rejser til. Du kan kontakte ambassaden for det land, du rejser til for yderligere information.

  Medbring dit almindelige, gyldige kørekort sammen med det internationale

  Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. Derfor skal du også medbringe dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort.

  Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 25 kr. (2018).

  Du får dit internationale kørekort i kommunens borgerservice, og du skal møde personligt op og medbringe:

  • dit gyldige, danske kørekortet
  • pasfoto efter gældende regler.

  I Slagelse kommunes Biblioteker & Borgerservice kan man få taget et foto til sit kørekort mod et gebyr.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Ansøg om dit første kørekort

  Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 16 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 17 år.

  Det er i kommunens borgerservice du skal henvende dig, når skal ansøge om at få kørekortet. Dine forældre skal give samtykke til at du kan få udstedt kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab). Du skal derfor aflevere en underskrevet samtykkeerklæring fra dine forældre, når du indleverer ansøgningen

  Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende, når du indgiver en ansøgning om kørekort:  

  • et vellignende foto
  • pas eller anden legitimation
  • en lægeattest
  • kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp (dog kun hvis det er første gang du skal have kørekort)      
  • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan f.eks. ske, hvis kommunen skønner, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark. Derudover kan du også blive bedt om at skaffe yderligere dokumentation for f.eks. helbredsmæssige forhold.  

  Hvis du ikke tidligere har fået udstedt et kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den ønskede kørekortkategori hos en godkendt kørelærer og bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

  De forskellige kørekortkategorier  
  Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udstedt kørekort til følgende kategorier:

  AM – knallert a) lille knallert b) stor knallert

  A1 – lille motorcykel

  A2 – mellemstor motorcykel

  A – stor motorcykel

  B – almindelig bil

  C1 – lille lastbil

  C – lastbil

  D1 – lille bus

  D – stor bus

  E – stor påhængskøretøj

  B/E – almindelig bil med stort påhængskøretøj

  C1/E - lille lastbil med stort påhængskøretøj 

  C/E - lastbil med stort påhængskøretøj D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj

  D/E – stor bus med stort påhængskøretøj

  Hvis du har et kørekort til almindelig bil, og du har brug for at køre med et vogntog, der er større end det tilladte, har du også mulighed for at gennemføre en særlig køreuddannelse og aflægge en praktisk prøve, der giver mulighed for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg (B+). Herudover kan du få kørekort til traktor/motorredskab og til erhvervsmæssig personbefordring.

  Kommunen vil efterfølgende vurdere om betingelserne for udstedelse af kørekort er opfyldt, beramme køreprøver og opkræve betaling.  

  Prisen for køreprøven er 600 kr. (2018). Gebyret dækker både den teoretiske og den praktiske køreprøve. Hvis du ikke består enten den teoretiske eller den praktiske prøve første gang, skal der betales et nyt gebyr ved berammelsen af en ny køreprøve.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor længe er mit kørekort gyldigt?

  Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  15 år:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til traktor/motorredskab.

  Du skal være opmærksom på, at kørekort kan. som følge af helbredsmæssige grunde, udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  5 år:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
  Gyldighedstid for personer over 70 år

  Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
  • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år  

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

  Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort

  Der skal medbringes en lægeattest, når man skal have fornyet kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, CE, D1, D1/E, D, DE, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring eller hvis man har tidsbegrænsning på sit nuværende kørekort, på grund af sygdom.

  Det kan se ved andre tilfælde, at man skal aflevere en lægeattest, men ikke som udgangspunkt, hvis det ikke drejer sig om ovenstående situationer.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvad koster det?

  Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  Priser på kørekort (nyt vindue)

  Priser:

  • andre kørekort end de nedenfor nævnte: 130 kr. (2018)
  • kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold: 0 kr. (2018)
  • kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængs-køretøj for ansøgere: 170 kr. (2018)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: 280 kr. (2018)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset: 120 kr. (2018)
  • kørekort med kørelærergodkendelse: 280 kr. (2018)
  • Kørekort med nyt navn: 280 kr. (2018)

  Det er muligt og få taget foto til sit kørekort i alle Slagelse Kommunes borgerservicecentre, det koster 115 kr. for et foto.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor kan jeg få lavet et nyt kørekort?

  Du skal henvende dig personligt til en kommunes borgerservicecenter.

  Du behøver ikke at henvende dig i din bopælskommune.

  I Slagelse Kommune skal du henvende dig i et af de tre borgerservicecentre

  I Skælskør er der kun åbent for kørekort tirsdag og torsdag. Dette kræver tidsbestilling.

  I Korsør er der kun åbent for kørekort mandag, onsdag og fredag. Dette kræver tidsbestilling.

  I Slagelse kan du få lavet kørekort mandag - fredag. Dette kræver tidsbestilling mandag, onsdag og fredag. Du behøver ikke at bestille tid til at få lavet kørekort tirsdag og torsdag, men må dog forvente ventetid på disse dage.

 • Hvor lang tid tager det, at forny mit kørekort?

  Er der bemærkninger i din lægeattest, skal den sendes politiet. Sagsbehandlingen hos politiet er mellem 3-7 måneder.

  Er der ingen bemærkninger i din lægeattest, vil det tage op til 3 uger.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort, skal du sende din klage til den kommune eller politikreds, som har truffet afgørelsen. Kommunen eller politikredsen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens eller politikredsens afgørelse er meddelt.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning
Fra udenlandsk til dansk kørekort
 • Ombytning til dansk kørekort
  Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land (Island, Norge og Lichtenstein)

  Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark. 

  I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

  Kørekort fra Grønland

  Du har ret til at køre med dit gyldige grønlandske kørekort i op til 90 dage efter, at du har etablere bopæl i Danmark. Herefter skal du ombytte dit grønlandske kørekort til et dansk.

  Du skal aflægge en kontrollerende køreprøve.

  Kørekort fra Australien Capital Territory, Brasilien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweitz eller Ukraine

  Kørekortet kan også ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Australien Capitol Territory, Brasilien, Japan, kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Schweiz eller Ukraine, og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Herudover skal du afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet.

  Kørekort fra Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien eller Isle of Man (Øen Man)

  Kørekortet kan endvidere ombyttes til et dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve, hvis det er udstedt i Singapore, USA, Canada, Australien, Chile, Bosnien-Herzegovina, Serbien eller Isle of Man (Øen Man), og du skal medbringe en lægeattest udstedt af din egen læge. Du skal afgive en skriftlig selverklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste fem år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår, og afgive en erklæring om at have to års reel føreranciennitet.

  Ombytning efter 90 dages ophold i Danmark

  Når der er gået 90 dage skal du have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, hvis du fortsat ønsker at kunne køre bil her i landet. Du skal derfor i disse tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort

  Øvrige udenlandske kørekort giver kun ret til at køre i Danmark i op til 90 dage, efter du er registreret med fast bopæl i Danmark.

  Du skal derfor også i dette tilfælde søge om ombytning af dit udenlandske kørekort til dansk, hvis du fortsat ønsker at køre i Danmark.

  Øvrige udenlandske kørekort kan først ombyttes efter en kontrollerende køreprøve.

  Hvad koster det at ombytte kørekort?

  En ombytning til dansk kørekort koster 280 kr. (2018).

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Hvor får du kørekortet?

  Du skal henvende dig i borgerservice i en af landets kommuner for at få ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

  Du skal medbringe:

  • en lægeattest, som er udstedt af din egen læge (NB! kun hvis du har et kørekort, som ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland i et EU- eller EØS-land)
  • du skal også medbringe en lægeattest, hvis dit udenlandske kørekort udløber inden for nær fremtid. Det danske kørekort vil nemlig få samme udløbsdato. Dog maksimalt i 15 år.
  • et fotografi
  • dit kørekort
  • et gyldigt pas
  • dokumentation for ophold - i mindst seks måneder - i det land hvor kørekortet er udstedt.

  Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe en gyldig opholdstilladelse (eller opholdsbevis, hvis du er EU-borger).

  Borgerservice kan samtidig kræve en oversættelse af dit kørekort. Oversættelsen skal være udstedt af en translatør eller en oversætter, som er godkendt af Rigspolitiet.

  Har du ikke et gyldigt pas, skal du medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

  Ved henvendelse i Skælskør Bibliotek og Borgerservice vedr. pas, kørekort og ID-kort, kræver det tidsbestilling. Det er muligt at bestille tid tirsdag og torsdag på www.slagelse.dk/pas

  Ved henvendelse i Korsør Bibliotek og Borgerservice vedr. pas, kørekort og ID-kort, kræver det tidsbestilling. Det er muligt at bestille tid mandag, onsdag og fredag på www.slagelse.dk/pas

  Ved henvendelse i Slagelse Bibliotek og Borgerservice vedr. pas og kørekort, kræver det tidsbestilling mandag, onsdag og fredag. Du behøver ikke at bestille tid tirsdag og torsdag, men må dog forvente ventetid i disse dage. Du kan bestille tid på www.slagelse.dk/pas

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Krav til foto i kørekort

  Der gælder særlige krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.
  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Må jeg køre i Danmark med udenlandsk kørekort?

  Hvis du er udlænding med midlertidig bopæl i Danmark, kan du bruge et internationalt kørekort (en oversættelse af kørekortet) og et gyldigt udenlandsk kørekort. Du må køre i de samme køretøjer i Danmark, som du må køre i det land, hvor kørekortet er udstedt.

  Turistkørekort

  Hvis du ikke har et internationalt kørekort eller et oversat udenlandsk kørekort, kan du få udstedt et turistkørekort hos politiet, der giver tilladelse til midlertidigt at køre i Danmark. Du skal medbringe dokumentation fra dit hjemland om dit kørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
 • Lovgivning

  I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

  Indhold hentet fra Borger.dk
Spørgsmål og svar
 • Åbningstid i Slagelse Bibliotek & Borgerservice

  Borgerservicecenter Slagelse er flyttet

  Borgerservice i Slagelse er flyttet på Slagelse Bibliotek på Stenstuegade 14, 4200 Slagelse.

  Det betyder at Borgerservice er lukket på Gørtlergade 4 og får nye åbningstider på Slagelse Bibliotek. 

  Åbningstid Slagelse Bibliotek & Borgerservice

  Mandag 10-18

  Tirsdag 10-18

  Onsdag 10-18

  Torsdag 10-18

  Fredag 10-16

  Lørdag 10-13

  Åbningstid pas, kørekort og ID-kort

  Mandag 10-16

  Tirsdag 10-18

  Onsdag 10-16

  Torsdag 10-18

  Fredag 10-15

  OBS: Det kræver tidsbestilling, når man skal have lavet pas, kørekort eller ID-kort mandag, onsdag og fredag i Slagelse.

  Du behøver ikke at bestille tid i Slagelse til at få lavet pas, kørekort eller ID-kort tirsdag og torsdag, men må dog forvente ventetid på disse dage. Du kan bestille en tid her.

  eller kom ind på Slagelse Biblioteker og Borgerservice og få hjælp eller ring til Borgerservicecenter Slagelse på 58575757. 

   

 • Åbningstid i Korsør Bibliotek & Borgerservice

  Åbningstider i Korsør Bibliotek & Borgerservice

  Mandag 10-17

  Tirsdag 10-17

  Onsdag 12-17

  Torsdag 12-17

  Fredag 10-16

  Lørdag 10-13

   

  Åbningstid pas, kørekort og ID-kort

  Mandag 10-17

  Tirsdag Lukket

  Onsdag 12-17

  Torsdag Lukket

  Fredag 10-15

  Lørdag lukket

  OBS: Det kræver tidsbestilling, når man skal have lavet pas, kørekort eller ID-kort.

  eller kom ind på Korsør Bibliotek og Borgerservice og få hjælp eller ring til Borgerservicecenter Slagelse på 58575757.

 • Åbningstid i Skælskør Bibliotek & Borgerservice

  Åbningstid Skælskør Bibliotek & Borgerservice

  Mandag: 12-17

  Tirsdag: 10-17

  Onsdag: Lukket

  Torsdag: 10-17

  Fredag: 10-16

  Lørdag: Lukket

   

  Åbningstid pas, kørekort og ID-kort

  Mandag: Lukket

  Tirsdag: 10-17

  Onsdag: Lukket

  Torsdag: 10-17

  Fredag: Lukket

  Lørdag: Lukket

  OBS: Det kræver tidsbestilling, når man skal have lavet pas, kørekort eller ID-kort

  eller kom ind på Skælskør Bibliotek og Borgerservice og få hjælp eller ring til Borgerservicecenter Slagelse på 58575757.

 • Hvordan bestiller jeg tid til pas og kørekort?

  For at få lavet pas, kørekort eller ID-kort i Korsør og Skælskør kræver det at du bestiller en tid.

  På Slagelse Bibliotek & Borgersevice skal man bestille tid til pas, kørekort og ID-kort mandag, onsdag og fredag. Du behøver ikke at bestille tid tirsdag og torsdag, men må dog forvente ventetid på disse dage.

  Du kan bestille tid via selvbetjeningsløsingen:

  Har du ikke mulighed for at gøre det elektronisk kan du møde op i Borgerservice, hvor vi vil hjælpe med tidsbestillingen eller du kan ringe til Borgerservice på 58 57 57 57.