Spring til...

Partistøtte - tilskud til politisk arbejde

Partier, der har deltaget i det seneste byrådsvalg, kan søge om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde.

Kandidatlister, der ved det seneste kommunalvalg har fået mere end 100 stemmer, kan søge om udbetaling af tilskud til politisk arbejde inden for det kalenderår, som tilskuddet vedrører (tilskudsåret).

Udbetaling sker én gang årligt og beregnes ud fra kandidatlistens stemmeantal ved det seneste kommunalvalg.

I forbindelse med ansøgningen skal tilskudsmodtageren afgive erklæring om:

  • Afholdte udgifter til politisk arbejde det foregående år
  • Forventede udgifter til politisk arbejde i indeværende år
  • Tilskud modtaget fra private og anonyme tilskud

Erklæringerne offentliggøres på hjemmesiden.