Spring til...

Sådan styres Slagelse Kommune politisk

Sådan er Slagelse Kommune styret politisk med Byråd og politiske udvalg

Slagelse Kommune styres politisk af Slagelse Byråd. Under Byrådet er der ni politiske udvalg, som løfter forskellige opgaver.

Politikerne sætter mål og visioner, og chefer, ledere og medarbejdere i Slagelse Kommune omsætter de politiske mål til konkrete indsatser.

Politisk organisering