Spring til...

Højvandssikring af Korsør bymidte

Områdets linjeføring går fra Halsskovbroen forbi Fiskerihavnen og frem til Flådestation Korsør samt et stykke mellem flådestationen frem til lystbådehavnen

Pressemeddelelse 24. januar 2023

Korsør havvand løber ind over kajkanten ved Havnearkaderne

Højvandssikringsprojektet, som skal beskytte Korsør bymidte mod oversvømmelser og stormflod i fremtiden, er et af 10 kystbeskyttelsesprojekter, som har fået tilsagn om støtte fra statens pulje til kystbeskyttelsesprojekter.

Korsør har fået tilsagn og 4,5 mio. kr., hvilket svarer til knap 20 procent af den forventede anlægssum. Dermed er der udsigt til, at lodsejerne i det berørte område også kan slippe lidt billigere. 

Korsør får 4,5 mio. kr. til højvandssikring

Hvad går projektet ud på?

Korsør bymidte skal sikres mod oversvømmelser fra havet. En højvandssikring skal gøre byen modstandsdygtig over for klimaforandringer.

Udover at beskytte byen mod højvande skal højvandssikringen også fungere som et værdiskabende element. Det skal skabe rekreative rum og indarbejde fortællinger om Korsørs historie og relation til vandet. Kort sagt skal højvandssikringen skabe merværdi for borgerne.

Slagelse Kommune ønsker at udvikle højvandssikringen i en tæt dialog med Korsørs borgere.

Tidslinje over dialogprocessen (billede)

Situationsplan med linjeføringen af højvandssikringen (billede)

Projektet er i den indledende fase, og der er endnu ikke udarbejdet et detaljeret projekt.

Seneste nyt og historik

Læs nyt og se projektets historik (pdf)

Følg denne side og få besked om nyt

Du følger siden ved at trykke på knappen "Følg denne side" nederst på siden. Så får du en e-mail, når der er nyt om projektet.

Fakta om projektet

Start: 2017

Forventes afsluttet: 202X

Interessenter: Beboere i området, Slagelse Kommune, Kystdirektoratet.

Ældre materiale om højvandssikring

I begyndelsen (2012-2015) blev der lavet både fælles oplæg og forskellige forslag til højvandssikring af bydelene Halsskov og Korsør. 

Fælles materiale fra starten på højvandssikring af Halsskov og Korsør

Forhøjet vandstand i 2020

Korsør forhøjet vandstand ved fiskerihavnen
Korsør havvand løber ind over kajkanten ved Havnearkaderne
Korsør havvandet har atter trukket sig tilbage
1 / 0

Korsør forhøjet vandstand ved fiskerihavnen

Baggrund

Landskabsforvalter

Thea Marott Jensen

21 62 86 98 theje@slagelse.dk

Direkte link til denne side

www.slagelse.dk/HoejvandKorsoer