Spring til...

Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber

Bliv en del af vores Åben Skole Idrætspartnerskaber, der inspirerer de helt yngste til at bevæge sig

Efter de gode erfaringer med Åben Skole Idrætspartnerskaber var vi i 2015 i samarbejde med DBU Sjælland og idrætsforeningen FC Storebælt en af de første kommuner til også at arbejde med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber.

Siden 2018 har Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber været en politisk prioriteret indsats i vores kommune. 

Hvad er formålet med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaberne

  • Styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og idræts- og fritidslivet.
  • Få flere børn til tidligt at bevæge sig og blive en del af aktive fællesskaber i fritiden.
  • Skabe bevægelsesglæde hos børn og personale i dagtilbud.
  • Fremme den alsidige bevægelse i dagtilbuddet.
  • Inspirere det pædagogiske personale til andre former for bevægelseslege.
  • Udfordre børnene motorisk, så vi på sigt bidrager til at reducere antallet af børn med motoriske udfordringer ved skolestart.
  • Styrke brobygning fra dagtilbud til skole
  • Give alle børn et blik for, at man kan gå til forskellige typer af sport i sin fritid.

Hvad er en partnerskabsaftale?

Fritidsafdelingen organiserer i samarbejde med Dagtilbudsområdet partnerskabsaftaler med idrætsforeninger/-aktører.

En partnerskabsaftale er en aftale mellem din idrætsforening og os om, at I tilbyder aktivitetsforløb med fokus på jeres specifikke idræt og leg til daginstitutioner i vores kommune.

Book et forløb

Din daginstitution har mulighed for at ”booke” et forløb med de foreninger og aktører som samarbejder med os. Forløbet vil have fokus på foreningens specifikke idræt. I kan både få besøg af foreningen og/eller besøge foreningen.

Få hjælp til opstart af partnerskab

Hvis din idrætsforening er interesseret i at lave idrætsforløb i daginstitutioner, er I meget velkomne til at kontakte os. 

Ønsker din daginstitution at prøve et forløb hos en af vores samarbejdsforeninger, kan I under overskriften ”Se de nuværende idrætspartnerskaber” se, hvilke foreninger I har mulighed for at få besøg af eller komme på besøg hos og prøve et forløb med.

Status på idrætspartnerskaber

På nuværende tidspunkt er der ca. 8 aktører, som tilbyder aktivitetsforløb til daginstitutioner.

Partnerskabsaktørerne er dermed med til at skabe en stærkere relation mellem daginstitution og idræts- og fritidsliv. Og de bidrager til, at flere børn og forældre vælger idræt i fritiden til.

Se de nuværende idrætspartnerskaber

Du finder de forskellige idrætspartnerskaber på den digitale platform Dagtilbud i Virkeligheden.

Vælg kategorien "Krop, sanser og bevægelse". 

Besøg platformen Dagtilbud i Virkeligheden

Se filmen om Bevægelse i Dagtilbud og Skoler

Konsulent

Julie Nygaard Reuter

23 36 35 42 julnyreu@slagelse.dk