Spring til...

Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber

Bliv en del af vores Åben Skole Idrætspartnerskaber, der inspirerer de helt yngste til at bevæge sig

Efter de gode erfaringer med Åben Skole Idrætspartnerskaber var vi i 2015 i samarbejde med DBU Sjælland og idrætsforeningen FC Storebælt en af de første kommuner til også at arbejde med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber.

Siden 2018 har Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber været en politisk prioriteret indsats i vores kommune. 

Hvad er formålet med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaberne

  • Styrke samarbejdet mellem daginstitutioner og idræts- og fritidslivet.
  • Få flere børn til tidligt at bevæge sig og blive en del af aktive fællesskaber i fritiden.
  • Skabe bevægelsesglæde hos børn og personale i dagtilbud.
  • Fremme den alsidige bevægelse i dagtilbuddet.
  • Inspirere det pædagogiske personale til andre former for bevægelseslege.
  • Udfordre børnene motorisk, så vi på sigt bidrager til at reducere antallet af børn med motoriske udfordringer ved skolestart.
  • Styrke brobygning fra dagtilbud til skole
  • Give alle børn et blik for, at man kan gå til forskellige typer af sport i sin fritid.

Hvad er en partnerskabsaftale?

Fritidsafdelingen organiserer i samarbejde med Dagtilbudsområdet partnerskabsaftaler med idrætsforeninger/-aktører.

En partnerskabsaftale er en aftale mellem din idrætsforening og os om, at I tilbyder aktivitetsforløb med fokus på jeres specifikke idræt og leg til daginstitutioner i vores kommune.

Få hjælp til opstart af partnerskab

Hvis din idrætsforening er interesseret i at lave idrætsforløb i daginstitutioner, er I meget velkomne til at kontakte os. 

Status på idrætspartnerskaber

På nuværende tidspunkt er der ca. 8 aktører, som tilbyder aktivitetsforløb til daginstitutioner.

Partnerskabsaktørerne er dermed med til at skabe en stærkere relation mellem daginstitution og idræts- og fritidsliv. Og de bidrager til, at flere børn og forældre vælger idræt i fritiden til.

Se de nuværende idrætspartnerskaber

Du finder de forskellige idrætspartnerskaber på den digitale platform Dagtilbud i Virkeligheden.

Vælg kategorien "Krop, sanser og bevægelse". 

Besøg platformen Dagtilbud i Virkeligheden

Få mere at vide om Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber

Vi ønsker at udbrede de gode erfaringer med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber og deltager løbende i konferencer, netværksmøder mv.

Læs beskrivelse af vores arbejde med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber

Specialkonsulent

Signe Vig Jensen

23 29 21 56 sigje@slagelse.dk
Faglig konsulent i idræt og bevægelse

Anne Håkan-Donaldson

24 90 77 23 andon@slagelse.dk