Spring til...

Åben Skole Idrætspartnerskaber

Bliv en del af vores Åben Skole Idrætspartnerskaber, der inspirerer børn og unge til at bevæge sig og få et aktivt fritidsliv

Vi har i en årrække været foregangskommune i forhold til bevægelse i folkeskolen, ikke mindst pga. Åben Skole Idrætspartnerskaber mellem idrætsforeninger/-aktører og folkeskoler.

Hvad er formålet med Åben Skole Idrætspartnerskaberne?

  • Styrke samarbejdet mellem skoler og det lokale idræts- og fritidsliv.
  • Inspirere og invitere børn og unge til at bevæge sig og blive en del af et aktivt idrætsliv i fritiden.
  • Bidrage til mere idræt og bevægelse i løbet af skoledagen.
  • Skabe forudsætninger for, at børn bliver præsenteret for forskellige idrætter i løbet af skoledagen.
  • Kompetenceudvikle både idrætslærere og idrætsforeninger/-aktører.

Hvad er en partnerskabsaftale?

Fritidsafdelingen organiserer i samarbejde med Skoleområdet partnerskabsaftalerne med idrætsforeninger/-aktører.

En partnerskabsaftale er en aftale mellem din idrætsforening mv. og os om, at I tilbyder forløb med fokus på jeres specifikke idræt til skolerne i vores kommune.

Book et forløb

Din skole har mulighed for at ”booke” et forløb med de foreninger og aktører, som samarbejder med os. Forløbet vil have fokus på foreningens specifikke idræt. I kan både få besøg på jeres skole og/eller besøge foreningerne.

Få hjælp til at komme i gang med partnerskaber

Hvis din idrætsforening mv. er interesseret i at lave idrætsforløb på skoler i vores kommune, er I meget velkomne til at kontakte os.

Vi giver gerne sparring og fortæller om muligheder, erfaringer mv.

Ønsker din skole at prøve et forløb hos en af vores samarbejdsforeninger, kan I under overskriften ”Se de nuværende idrætspartnerskaber” se, hvilke foreninger I har mulighed for at få besøg af eller komme på besøg hos og prøve et forløb med.

Pulje støtter nye idrætspartnerskaber

Søg om tilskud fra vores Åben Skole Idrætspartnerskabspulje, hvis din forening, skole mv. har en idé til et nyt samarbejde, som I gerne vil prøve af.

Puljen udgør 30.000 kr. ud af de i alt 300.000 kr., som pt. er prioriteret til Åben Skole Idrætspartnerskaber. 

Læs mere om puljen og søg om tilskud

Status på idrætspartnerskaber

På nuværende tidspunkt tilbyder ca. 10 aktører forløb til skolernes idrætsundervisning i overensstemmelse med de Fælles Mål for idræt.

Partnerskabsaktørerne er dermed med til at skabe en stærkere relation mellem skoler og idræts- og fritidsliv. Og de bidrager til, at flere børn og unge vælger idræt i fritiden til.

Se de nuværende idrætspartnerskaber

De forskellige idrætspartnerskaber fremgår af den digitale platform Skolen i Virkeligheden. Vælg kategorien "Bevægelse og Sundhed". 

Besøg platformen Skolen i Virkeligheden

Andre partnerskaber

Vi har også Åben Skole Partnerskaber med fokus på kultur- og erhvervsliv.

Bliv klogere på Åben Skole Idrætspartnerskaber

Vi ønsker at udbrede de gode erfaringer med Åben Skole Idrætspartnerskaber og deltager derfor løbende i konferencer, netværksmøder mv.

Læs erfaringsopsamling om bevægelse i skolen med cases fra 6 kommuner

Se filmen om Bevægelse i Dagtilbud og Skoler

Konsulent

Julie Nygaard Reuter

23 36 35 42 julnyreu@slagelse.dk