Spring til...

Sports Team Slagelse

Bliv klogere på Sports Team Slagelse, og hvordan du som forening eller eliteidrætsudøver søger om tilskud fra Sports Team Slagelse

Sports Team Slagelse er et samarbejde mellem foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, Slagelse Idræts Råd og Slagelse Kommune.

Samarbejdet bygger på et fælles ønske om at støtte og videreudvikle idrætten i vores kommune.

Vi har mange dygtige eliteidrætsudøvere, som gennem deres flotte præstationer profilerer vores kommune og gør den kendt som en attraktiv idrætskommune.

Hvor mange penge uddeler Sports Team Slagelse?

Hvert år uddeler Sports Team Slagelse mellem 600.000-700.000 kr. i støtte til eliteidrætten i vores kommune.

Hvad kan du få støtte til?

Du kan som forening/eliteidrætsudøver fx få økonomisk støtte til:

  • Træningssamlinger/træningslejre
  • Idrætsudstyr
  • Træningsfaciliteter
  • Aflønning af elitetrænere og specialtrænere

Hvordan søger du om støtte?

Du søger om støtte via et selvbetjeningsskema på Sports Team Slagelses hjemmeside. 

Årets Talent

Udover at uddele støttemidler uddeler Sports Team Slagelse også idrætsprisen Årets Talent til Slagelse Guld. 

Chefkonsulent

Oliver Nørregaard Carlson

51 36 45 11 olica@slagelse.dk