Spring til...

Nyt stort naturområde ved Storebæltsbroen

Et nyt, stort naturområde skal byde velkommen til Sjælland, lige der hvor Storebæltsforbindelsen går i land ved Korsør.

Den Danske Naturfond og Slagelse Kommune investerer 57 mio. kr. i opkøb af jord og udvikling af en grøn infrastruktur omkring Korsør og Storebæltsbroen. Naturområdet bliver på 260 ha og inviterer på naturoplevelser til lokale borgere, turister og de mange millioner rejsende, som tager turen på tværs af landet med tog eller bil. Det bliver et af Sjællands største naturgenopretningsprojekter.

Det nye naturområde ligger centralt i Danmark og lige ved motorvejen mellem Jylland og Sjælland. Det vil blive et naturligt stoppested for alle, der har brug for frisk luft og et lille hvil på turen tværs gennem landet, og det skal gøre det endnu mere attraktivt at bo i Slagelse Kommune og besøge området ved Korsør. Formålet er også at forbedre natur og biodiversitet, give renere vand i Storebælt og reducere CO2-udledningen.

- Jeg er overbevist om, at området bliver et attraktivt udflugtsmål for både Slagelse Kommunes borgere, gæster udefra, vores skoler og institutioner - ja hele regionen, pga. den enestående natur. Derudover matcher det fantastisk ind i den udviklingsplan, der er gang i for Korsør, og som også skal lokke turister til vores smukke område, udtaler Knud Vincents (V), borgmester i Slagelse Kommune.

Naturgenopretningsprojekt kan inspirere flere kommuner

Formålet med den store naturgenopretning er at skabe et stort sammenhængende og enestående naturområde med levesteder for en lang række plante- og dyrearter. Her genskabes tidligere vådområder, afgræssede enge og overdrev, der kan være levested for truede dyr og planter. Naturområdet får nye adgangsforbindelser fra Korsør, motorvejen og Korsør Station, og her kommer flere faciliteter for besøgende og naturformidling inde i området.

- Naturfonden er meget glad for det nye naturområde, som har en unik beliggenhed lige ved Storebælt, Korsør, Storebæltsbroen, motorvejen og jernbanen. Det giver gode muligheder for at udvikle og fremvise dansk natur, når den har det bedst, for et meget stort publikum, siger Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond.


Området skal være et demonstrationsprojekt for multifunktionel planlægning og arealanvendelse, hvor mange hensyn kan forenes på én gang. Det skal derfor også tjene til inspiration for andre kommuner. Området bliver tilgængeligt for alle og skal give borgere og turister mulighed for at opleve et landskab med en mangfoldighed af arter i naturen. Formand for Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune, Jørgen Grüner (F), er også meget begejstret;

- Det er en stor dag for Slagelse Kommune og for naturen. Det er helt unikt, at vi i samarbejde med Den Danske Naturfond får chancen for at udvikle et så fantastisk, naturskønt område. Jeg ser frem til, at vi i de kommende år kan udvikle naturområdet, så både planter og dyr - samt borgerne i Slagelse Kommune og alle besøgende - kan få mest mulig glæde af projektet.


Slagelse Kommune og Den Danske Naturfond vil med naturprojektet sikre et stærkt bidrag til at imødegå biodiversitetskrisen og samtidig styrke mulighederne for, at man kan opleve helt særlige dyrearter og natur.
Nu venter et stort arbejde med at lave planer for det nye naturområde og de kommende gode friluftsoplevelser. Her kan alle være med til at komme med forslag og gode idéer. Der bliver afholdt offentlige møder og åbne ture i området i løbet af 2024. Og så skal der findes et navn til det nye naturområde, som forventes at stå færdig om 3-5 år.

Flere oplysninger

 • Knud Vincents, borgmester Slagelse Kommune
  Tlf. 20 45 97 98
  Mail: vincents@slagelse.dk 

 • Bengt Holst, formand for Den Danske Naturfond
  Tlf. 21 33 84 14
  Mail: bh@naturfonden.dk 

 • Jørgen Grüner, Formand for Klima- og Miljøudvalget, Slagelse Kommune Tlf. 92 43 82 28
  Mail: jogru@slagelse.dk