Spring til...

Slagelse har prioriteret kloakker i sommerhusområder

Mens sommerhusejere har problemer med spildevandet i andre kommuner, så har problemerne været langt færre i Slagelse Kommune

Mens sommerhusejere har problemer med spildevandet i andre kommuner, så har problemerne været langt færre i Slagelse Kommune. Her er 4.000 ud af kommunens knap 4.600 sommerhuse blevet kloakeret. Til efteråret fortsætter arbejdet på Frølunde Fed.

Mange sommerhusejere har lige nu store problemer med at komme af med spildevandet. Det skyldes, at mange sommerhusområder ikke er kloakeret, og sommerhusene i stedet har bundfældningstanke. I Slagelse Kommune har problemerne været langt færre. Her er der siden 2010 investeret i alt 343 mio. kr. i kloakering af 3.400 sommerhuse i kommunens sommerhusområder.

- Vi har prioriteret at kloakere sommerhusområderne i vores spildevands-planer. Blandt andet fordi vi gerne vil styrke turismen. Vores sommerhusområder ligger ud til gode strande, og når sommerhusområderne bliver kloakeret, så bliver badevandet også renere. Det bliver lettere at få blå flag til vores strande, og det er med til at gøre vores sommerhusområder mere attraktive for turisterne, siger borgmester Knud Vincents (V).

Arbejdet med at kloakere sommerhusområderne fortsætter til efteråret på Frølunde Fed. Her mangler cirka 350 ud af områdets 630 sommerhuse at blive kloakeret. Det er det kommunale forsyningsselskab Envafors, der står bag kloakeringen, der forventes færdigafsluttet i efteråret 2026. Derudover er der cirka 110 sommerhuse i Slagelse Kommune, som mangler at få kloakeret. De fleste af dem ligger i Granskoven ved Korsør og på Agersø. Hvorvidt disse huse skal kloakeres, skal der tages stilling til i forbindelse med den nye spildevandsplan, som skal behandles politisk efter sommerferien.

- Jeg er glad for, at kloakering er blevet prioriteret tidligere. Det er med til at forbedre vores vandmiljø og sikre, at sommerhusejerne kan trække ud i toilettet uden at skulle bekymre sig om oversvømmelser og uhygiejniske forhold. Derfor håber jeg også, at vi kan få Granskoven og Agersø med i den næste spildevandsplan, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Jørgen Grüner (F).

Flere oplysninger

  • Borgmester Knud Vincents
    Tlf. 20 45 97 98

  • Formand for Klima- og Miljøudvalget Jørgen Grüner
    Tlf. 92 43 82 28