Spring til...

Team Danmark stopper samarbejdet med Slagelse Kommune om at være elitekommune

Team Danmark har besluttet ikke at indgå i en genforhandlingsproces med Slagelse Kommune omkring Elitekommuneaftalen for 2025-2028.

Siden 2016 har Slagelse Kommune haft et samarbejde med Team Danmark om at være elitekommune. Team Danmark har dog truffet en beslutning om ikke at genforhandle en ny aftale, når den nuværende udløber 31/12 2024. Beslutningen er truffet på baggrund af en ny strategi hos Team Danmark, hvor der er et særligt fokus på niveauet og potentialet i de prioriterede klubmiljøer i elitekommuneaftalerne.

Det betyder, at Team Danmark fremover har fokus på at indgå samarbejder med kommuner, hvor der som minimum er 3-5 prioriterede klubmiljøer, hvor der er en talentmasse og en kvalitet i talentarbejdet, der gør det sandsynligt, at der udvikles atleter til højeste internationale niveau ved EM, VM og OL i discipliner støttet af Team Danmark.

Stadig fuld opbakning til klubber og foreninger

Efter beslutningen fra Team Danmark om ikke at genforhandle elitekommuneaftalen med Slagelse Kommunen for perioden 2025-2028, ønsker udvalget at formidle, at de fortsat er optaget af, hvordan der lokalt kan arbejdes videre med vores talent- og elitearbejde.

- Udvalget har inviteret Team Danmark på besøg. Håbet er at dette besøg og en kommende dialog vil yderligere identificere en række faktorer, der er baggrund for Team Danmarks afgørelse.
Udvalget er selvfølgelig ærgerlige over Team Danmarks beslutning, men et kommende besøg kan understøtte, hvordan vi evt. kan komme tilbage, såfremt der måtte være politisk og lokal opbakning fra klubberne og eliteboardet til dette.
Alternativt vil denne rådgivning kunne tjene som løftestang i en måske kommende kommunal model, som kan fungere uafhængig af Team Danmark på kommunale principper. Dette skal i sidste ende nærmere defineres af KFT-udvalget efter høring blandt de lokale idrætsinteressenter, fortæller Troels Brandt (B), formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget.

Anerkender Slagelse Kommune

Selvom Team Danmark har lagt deres strategi om, anerkender de stadig det store arbejde hos klubberne og foreninger i Slagelse Kommune og opfordrer til, ar det store arbejde fortsætter.

Bliver drøftet politisk

Der vil fra administrationens side blive igangsat et arbejde med oplæg til nærmere politisk drøftelse i forhold til mulige fremtidige set-up og indsats omkring talent- og elitearbejdet i Slagelse Kommune. Samtidig vil det være med et blik på Team Danmarks nye strategi og med håbet om, at Slagelse Kommune i fremtiden kan genforhandle elitekommuneaftalen med Team Danmark

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Formand for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Troels Brandt (B)
    Tlf.: 61 15 35 16