Spring til...

Grundlovsceremoni

Tilmeld dig grundlovsceremonien, hvis du er indstillet til at blive dansk statsborger

Grundlovsceremoni

Når du er indstillet til at blive dansk statsborger, skal du deltage i en grundlovsceremoni. Grundlovsceremonien er en uformel reception, som varer ca. 1 time - afhængig af antal deltagere.

Til ceremonien holder borgmesteren en tale, og du skal underskrive en erklæring om, at du vil overholde dansk lovgivning. Derudover skal du udveksle et håndtryk med borgmesteren.

Du får udleveret dit statsborgerskabsbevis ved ceremonien, og der vil blive serveret lidt sødt samt et glas vin/vand. Du kan medbringe 3 gæster, og du kan få taget billeder med dit eget kamera/telefon.

Grundlovsceremonien bliver afholdt 2 gange om året, og du kan deltage i ceremonien, hvis du bor i Slagelse Kommune.

Husk at underskrive og sende tro- og loveerklæring

Du har fra udlændinge- og integrationsministeriet modtaget en tro- og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold. Den erklæring skal du underskrive og sende retur til ministeriet senest 10 hverdage før Grundlovsceremonien.

Det skal du medbringe

Til Grundlovsceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto, så vi ved, at det er den rette person, som får tildelt dansk statsborgerskab.

Gyldig legitimation med foto er:

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.

  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU/EØS land-medlemsland eller i Schweiz.

  3. Pas som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvem

Ansøgere, som er bosat i Slagelse Kommune, og som er optaget på lov om indfødsrets meddelelse kan deltage i grundlovsceremonien i Slagelse Kommune.

Hvornår

Der holdes grundlovsceremoni

  • Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 16 – 17.

Hvor

  • Ceremonien holdes i kantinen på Slagelse Rådhus, Rådhuspladsen 11, Slagelse.

Tilmeld dig

  • Tilmeld dig ceremonien øverst her på siden.

Du skal tilmelde dig, for at deltagerlisten kan sendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Frist for tilmelding

  • Fristen for tilmelding til grundlovsceremonien er den 27, februar 2024