Spring til...

Vi handler bæredygtigt

Sådan bidrager vi til FN's verdensmål, når vi handler ind

Vi gør en indsats for at bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene består af 17 mål, som balancerer tre dimensioner for bæredygtig udvikling: økonomiske, sociale og miljømæssige.

Danmark har udviklet en national handlingsplan, som skal sikre implementering af verdensmålene i en dansk kontekst. I Slagelse Kommune ønsker vi at efterlade os ansvarlige fodspor, og derfor bruger vi selvfølgelig målene som guide til, hvordan vi bedst køber ind med respekt for ressourcer og omgivelser.

Sådan handler vi bæredygtigt

 • Vi sætter stor fokus på, at de varer, vi køber, kan genanvendes eller genbruges.

 • Vi gør os umage for at vurdere varens samlede pris. Ikke alene anskaffelsesprisen, men også udgiften ved at anvende og bortskaffe et produkt, forsøger vi at regne med.

 • Vi køber økologisk, hvor det er muligt.

Vi stiller krav til leverandørerne

Vi har som en stor offentlig indkøber indflydelse på markedet, og vi kan derfor stille krav til vores leverandører om at levere bæredygtige og innovative løsninger.

På flere af vores indkøbsaftaler rammer vi ved aftalens brug mere end 10 ud af 17 verdensmål.

Det gælder bl.a. aftaler om kontorartikler, fødevarer til storkøkkener og rengøring.

Krav til kontorartikler

På aftalen om kontorartikler stiller vi følgende krav:

 • Miljømærke på varelinje-niveau (Svanen, Blomsten, Blauer Engel og NF Environment).

 • Certificeret bæredygtigt træ til kontorartikler.

 • Emballagen skal være designet, så det er muligt at adskille de forskellige materiale-dele fra hinanden ved affaldshåndtering (fx dele af pap, papir, plast, metal) uden brug af værktøj.

 • Genanvendelseskrav, strenge kemikaliekrav og mindskning af skadelige indholdsstoffer i produkter, der er berøring med børn og voksne, reducerer risikoen for negativ indvirkning på miljøet samt fremmer sundhed og trivsel.

 • Dag-til-dag-levering er afskaffet. Det reducerer transaktionsomkostninger samt miljøbelastning. Levering skal ske ved at anvende køretøjer, som minimum opfylder euronorm 6 krav til benzin- og dieseldrevne køretøjer.

Krav til fødevarer til storkøkkener

På aftalen om fødevarer til storkøkkener stiller vi følgende krav:

 • Fuldt økologisk sortiment, certificeret fisk samt fairtrade på visse produktgrupper. Der er udarbejdet et sæsonhjul, der sikrer, at visse varer kun tilbydes i sæson, for på den måde at understøtte en bæredygtig og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

 • Fødevareemballagen skal være returemballage eller egnet til genanvendelse

 • Leverandøren skal have en ambitiøs politik for madspild.

Krav til rengøring

På aftalen om rengøring stiller vi følgende krav:

 • Svane- eller blomsten-mærkning på samtlige produktgrupper. Det understøtter en bæredygtig og forsvarlig forvaltning af naturens ressourcer, reducerer udslip af kemikalier og sikrer en effektiv mulighed for affaldshåndtering.

 • Kravene retter sig ikke alene mod selve rengøringsprodukterne, men også den emballage, de er omgivet af.

Vi gør os umage for at bidrage til et godt fremtidigt miljø, både for kloden og for menneskene. Vi stopper ikke med at kigge på bedre løsninger for vores jord, i jagten på de gode indkøb.

Kontakt

Telefon

Bed om at tale med indkøbsafdelingen 58 57 36 00

Skriv en besked

Send en kort besked uden personlige eller fortrolige oplysninger – så kontakter vi dig.
Send en besked

Kontakt