Spring til...

Priser for fritidstilbud

Her finder du priser for fritidsaktiviteter

Selvorganiseret idræt

Leje af lokaler

Pris

Alle lokaler:
Foreninger inden for folkeoplysningslovens rammer, oplysningsforbund og institutioner i Slagelse Kommune.

Gratis

Alm. mødelokaler/faglokaler:
Udenfor folkeoplysningslovens rammer, pr. time

155 kr.

Stor mødesal:
Uden for folkeoplysningslovens rammer, pr. time

217 kr.

Alle lokaler:
Kommercielle og entre givende arrangementer pr. time

511 kr.

Ønskes serviceydelse (bordopstilling mv.) af bibliotekets personale, yderligere pr. time

635 kr.

Leje af lokaler

Gebyr ved for sen aflevering

Pris

15-30 dage for sent

Børn (0-13 år)

25 kr.

Voksne

60 kr.

Over 30 dage for sent

Børn (0-13år)

55 kr.

Voksne

120 kr.

Stations og idrætsanlæg

Besked til låneren 3 dage før materialet skal afleveres

Pris

E-mail

Gratis

SMS

Gratis

Slagelse Stadion

Fotokopier/Print fra PC pr. stk.

Pris

Sort/hvid

2 kr.

Farve

5 kr.

Idrætshaller

Grundleje - eksterne og/eller kommercielle arrangementer (gruppe 3)

Pris

Spar Nord Arena

17.415 kr.

Storebæltshallen og Vemmelevhallen

8.378 kr.

Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV-hallen

5.648 kr.

Timetakster udover 5 timer

Spar Nord Arena

846 kr.

Storebæltshallen og Vemmelevhallen

707 kr.

Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV-hallen

565 kr.

Lokale amatøridrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger og lignende (gruppe 2)

Spar Nord Arena pr. time

707 kr.

Storebæltshallen og Vemmelevhallen

546 kr.

Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkshallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV-hallen

425 kr.