Spring til...

Skole og Dagtilbud

Hos Skole og Dagtilbud hjælper vi dig med alt fra sundhedspleje og dagtilbud til skole, SFO, tandpleje og meget mere

Mød andre med små børn

Har du barn mellem 0 og 5 år? Så kom og vær med i en af vores grupper og caféer.

I grupperne kan du bl.a. være sammen med mødre, fædre, unge mødre, forældre med for tidligt fødte børn eller mødre med fødselsreaktioner.

På caféerne inviteres du til leg, bevægelse og hygge sammen med andre familier.

Få mere information om grupper, cafe, hjælp og kontakt hos os i Sundhedstjenesten

Vi hjælper med dagtilbud, skole, SFO og klub

Mød andre unge - i ungdomsskolen

Er du i alderen fra 7. klasse og op til 18 år? Så er ungdomsskolen måske noget for dig.

Du kan fx tage kørekort til knallert, komme på studieture og du kan lære om alt fra film, drama og musik til dansk, matematik, spil og IT. Samtidig er du samme med andre unge med sammen interesser.

Undervisningen er i udgangspunktet gratis - dog kan der forekomme nogen form for betaling.

Find ud af mere om Ungdomsskolens tilbud til dig og find kontakt

Vi hjælper dig med uddannelse

Er du under 25 år kan vi hjælpe dig med vejledning om valg af uddannelse. 

”Vejledning” er mere end bare oplysning og rådgivning. God vejledning hjælper dig til at finde ud af, hvad du vil – og hjælper dig til at beslutte og til at handle.

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning og find kontakt

I tandplejen arbejder vi for, at børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet. Vores tandpleje er altid tilpasset den enkelte og sker i samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærer m.fl.
Personalet i Tandplejen

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) arbejder tværfagligt med psykologer, inklusionsvejledere, tale-hørekonsulenter, motorikkonsulenter, samt administrative medarbejdere og ledelse.

Vi hjælper medarbejdere og ledelse i dagtilbud og skoler med deres daglige arbejde med pædagogisk udvikling og inklusion.

På naturskolen laver vi naturforløb for skoler og institutioner i Slagelse Kommune. Vi har fokus på læring og bevægelse i naturen. Vores forløb kan bruges i undervisningen inden for alle fagområder, fx dansk, matematik, idræt, håndværk og design og kristendomskundskab.
Alle os ude på Naturskolen

Kontakt Skole og Dagtilbud

Find kontaktoplysninger til Skole og Dagtilbud her

Kontaktoplysninger Skole og Dagtilbud