Spring til...

Brandbox for Livet ved Storebælt

Vores Brandbox er en værktøjskasse til dig, der gerne vil bruge brandet: ”Livet ved Storebælt” og ”Plads til det gode liv”. Her kan du nemt finde logoer og lignende.

Med kernefortællingen ”Storebæltsforbindelsen – til Det Gode Liv” vil vi gerne vise, at vores kommune er et attraktivt sted at bo, arbejde, studere og drive virksomhed

Med udgangspunkt i Kernefortællingen har vi lavet konceptet ”Livet ved Storebælt”, der består af en Facebook- og en Instagramside af samme navn, et logo og en retning for, hvordan vi gerne vil tale om Slagelse Kommune.

Formålet er at skabe en positiv samtale om kommunen og de hverdags-, fritids-, og kulturliv der kan leves her.

For at understøtte Kernefortællingen, og historien om kommunen som et aktivt sted at bo, er du inviteret med til at fortælle den positive historie om Slagelse Kommune, ”Livet ved Storebælt” og hvorfor her er "Plads til det gode liv”. Vi opfordrer til, at du bruger de materialer der er udviklet, når du deler dine gode oplevelser fra vores område. 

Brug vores hashtags

#Livetvedstorebælt

En stor del af arbejdet med at udbrede kendskabet til ”Livet ved Storebælt” foregår på sociale medier. Det gøres blandet andet ved at bruge hashtagget #Livetvedstorebælt. 

Du kan bruge hashtagget på opslag der viser noget, du synes er rigtig unikt og enestående ved at bo ved Storebælt. Det kan være alt fra en fisketur i Korsør, en tur på legepladsen i Sørby eller en koncert i Musikhuset. Alt det der er med til at skabe gode liv.

#Pladstildetgodeliv

Du kan bruge hashtagget #pladstildetgodeliv som det er, men du kan også skabe dine egne unikke variationer. For eksempel #pladstilstrandtur, #pladstillejrbål, #pladstillivemusik, mv.. 

@Livetvedstorebaelt

Udover at bruge hashtags er du også velkommen til at tagge Livet ved Storebælt i dine opslag på Instagram og Facebook. Dette kan for eksempel være til foreningsarrangementer, koncerter, andre kulturarrangementer, mv. Så kan vi dele indholdet videre til endnu flere.

Anvendelse af logo

Der er designet et særligt ”Livet ved Storebælt”- logo, som eksisterer i hvidt og sort. Logoet må ikke ændres eller anvendes i andre farver. Logoet anvendes i hvidt på mørke baggrunde og i sort på lyse baggrund. Det er muligt at hente logoet nederst på denne side.

Retningslinjer for samarbejdspartnere

Kulturinstitutioner, bykontorer, mv. der modtager økonomisk støtte fra Slagelse Kommune er underlagt en særlig forpligtelse til at anvende  ”Livet ved Storebælt”.

Forpligtigelserne er som beskrevet herunder:

  • Når der laves opslag på sociale medier, skal der bruges det fastlagte hashtag #livetvedstorebælt.
  • Ved opslag om på sociale medier om aktiviteter, skal @livetvedstorebælt tagges på Instagram og Facebook samt andre sociale medier.
  • På plakater og informationsmateriale skal det forsat fremgå, at aktiviteterne har modtaget tilskud fra Slagelse Kommune og materiale skal være påført kommunens logo. Det er ønskværdigt, men ikke et krav, at logoet for Livet ved Storebælt ligeledes fremgår af materialet.
  • Aktiviteter skal annonceres via KultuNaut (kultunaut.dk) og skal være åbne for et bredt udsnit af kommunens borgere. I teksten skal der fremgå at aktiviteten er en del af Livet ved Storebælt

Spørgsmål til retningslinjerne stilles til Bosætningsindsatsen på udvikling@slagelse.dk.

1 / 0

Download Livet ved Storebælt materiale