Spring til...

Godkendelse af Privat Daginstitution

Her søger du godkendelse som privat Daginstitution

Du får brug for

 • MitID
 • Telefonnummer og e-mail
 • Adresse på institutionen
 • CVR
 • CPR på indehaver
 • Bankoplysninger
 • Mål på udendørsareal til legeplads
 • Mål på gulvareal i grupperum til børn
 • Dokumentation for legepladssikkerhed (fra certificeret virksomhed)
 • Ibrugtagningstilladelse fra byggemyndigheden i Slagelse Kommune
 • Overblik over ansattes timeantal og uddannelser
 • Overblik over institutionens åbningstider og lukkedage
 • Overblik over maksimale antal børn i institutionen
 • Bestyrelsens sammensætning
 • Driftsgaranti på anfordringsvilkår for 1½ måneds drift
 • Privatinstitutionens vedtægter

Sådan gør du

 1. Klik på knappen "Søg om godkendelse"