Spring til...

Søg om at etablere eller ændre et jordvarmeanlæg

Hvis du vil etablere eller ændre et jordvarmeanlæg, skal du først søge os om tilladelse

Du får brug for

 • Adresse på anlægget og matrikelnummer
 • Navn og kontaktoplysninger på ejer
 • Tegning af anlægget (skal vedhæftes digitalt)
 • Anlæggets grundareal
 • Fuldmagt fra grundejer, hvis jordvarmeanlæggets bygherre ikke ejer hele den grund, som anlægget placeres på
 • Dokumentation for deklarationer på ejendommen, hvis der er tinglyst deklarationer
 • Dokumentation for varmeslangers lovlighed
 • Søger du om tilladelse at etablere horisontalt anlæg, og er varmeslangerne ikke af én af følgende typer herunder, skal du vedhæfte dokumentation for, at de overholder krav i Jordvarmebekendtgørelsens §12
 • - PE40,SDR11 mærket SBC eller EN 13244
 • - PE80, SDR17 mærket SBC eller EN 13244
 • Tilladelse fra nabo, hvis der søges om tilladelse til etablere et horisontalt anlæg, og der skal placeres varmeslanger mindre end 0,6 m fra naboskel

Sådan gør du

 1. Tryk på "Søg om tilladelse til at etablere eller ændre et jordvarmeanlæg"
 2. Følg instruktionerne på Byg og Miljøs hjemmeside