Spring til...

Søg tilladelse til spildevandsanlæg i det åbne land

Beplantet filteranlæg, biologisk minirenseanlæg, biologisk sandfilter, "NATURren", pilerenseanlæg m/nedsivning, pilerenseanlæg u/nedsivning, rodzoneanlæg, samletank

Du får brug for

 • Tegning over anlæg - hvis du ønsker at lavet nyt anlæg
 • Vedtægter for spildevandslav - hvis der skal tilsluttes mere end én husstand til anlægget, og der er oprettet et lav
 • Overensstemmelsesdokument - hvis der indgår en eksisterende bundfældningstank i anlægget
 • Skriftlig accept fra ejer af anden ejendom, hvor anlægget eller faskinen ønskes placeret - hvis anlægget eller faskinen ikke placeres på din egen grund
 • Resultat af sigtekornsanalyse - hvis du vil lave et nedsivningsanlæg i terræn uden udskiftning af sand
 • Kornkurve - hvis du vil lave et af følgende anlæg:
 • Rodzoneanlæg
 • Nedsivningsanlæg
 • Beplantet filteranlæg
 • Pilerenseanlæg med nedsivning
 • Biologisk sandfilter
 • Underskrevet serviceaftale for biologisk minirenseanlæg - hvis du vil lave et biologisk minirenseanlæg

Sådan gør du

 1. Tryk på Søg tilladelse
 2. Følg instrukserne hos Byg og Miljø