Spring til...

Tilpas størrelse eller antal fælles affaldsbeholdere

En etageejendom, andelsboligforening eller lignende har fælles affaldsbeholdere. Som administrator, vicevært eller ejer kan du ændre størrelse og antal

Se her på siden hvilke størrelse beholdere du kan ændre til, hvis der er behov for mere eller mindre plads.

Hvilke størrelser beholdere har min ejendom brug for?

Som ejer af en ejendom med fælles affaldsbeholdere, har du ansvaret for, at der er tilmeldt beholdere med nok plads i forhold til antal beboere og mængden af affald.

Vi anbefaler, at du tager udgangspunkt i følgende til at regne ud, hvor mange liter dine beholdere kræver pr. person.

  • Madaffald: 24 liter ved tømning hver 2. uge
  • Restaffald: 120 liter ved tømning hver 2. uge
  • Pap/papir: 48 liter ved tømning hver 4. uge
  • Metal, glas og hård plast: 52 liter ved tømning hver 4. uge

Kontakt os hvis du er i tvivl, så hjælper vi med at finde de mest passende beholdere til din ejendom.

Priser for at ændre størrelse eller antal

  • 396,25 kr. for hver ændring til en større eller mindre beholder med 2 eller 3 hjul
  • 483,75 kr. for hver ændring til en større eller mindre beholder med 4 hjul

Din årlige pris afhænger af antallet og typen af beholdere, samt hvor ofte beholderne tømmes.

Sørg for nok plads ved beholderen og tænk på skraldemanden

Ændrer du til større eller flere beholdere, skal du huske at afsætte ekstra plads, så skraldemanden nemt kan komme til dem.

Læs om krav til adgangsvejen til dine beholdere

Tilpas beholdere her

Beholdere til madaffald og restaffald

Beholdere til metal, glas, hård plast + papir, småt pap

Beholdere kun til metal, glas, hård plast

Beholdere kun til papir, småt pap

Nedgravet affaldsbeholder

Kontakt Affald og Genbrug

Telefon

58 57 38 50
Mandag
Kl. 09.00 - 13.00
Tirsdag
Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag
Kl. 09.00 - 13.00
Fredag
Kl. 09.00 - 13.00

Kontakt Affald og Genbrug