Spring til...

Lokalplanforslag

Se forslag til lokalplaner, som er eller har været i offentlig høring og endnu ikke er endelig vedtaget.

Forslag til Lokalplan nr. 1081A - Psykiatrisygehus i Slagelse er offentligt fremlagt i perioden 3. november 2023 til 15. december 2023.

Forslag til Lokalplan nr. 1172A - Campus Vest i Slagelse er offentligt fremlagt i perioden 3. november 2023 til 15. december 2023.

Forslag til Lokalplan nr. 1262 - Materialeplads ved Slagelse Landevej, Korsør med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021
Offentligt fremlagt i perioden 3. juni 2022 til 29. juli 2022.

Forslag til Lokalplan nr. 1283 -  Ny arrest/nyt fængsel syd for Slagelse er offentligt fremlagt i perioden 1. december 2023 til 26. januar 2024.

Forslag til Lokalplan nr. 1284 - Boliger Vestergade 3, Slagelse er offentligt fremlagt i perioden 23. juni 2023 til 18. august 2023.

Forslag til Lokalplan nr. 1287 - Nye Stillinge Børnehus, Kirke Stillinge er offentligt fremlagt i perioden 3. november 2023 til 1. december 2023.

Forslag til Lokalplan nr. 1289 - Næstvedvej 47, omdannelse fra erhverv til boliger, Skælskør er offentligt fremlagt i perioden 1. december 2023 til 5. januar 2024.

Find forslag til lokalplaner på kort

Du kan også finde forslag til lokalplaner på kort eller ved at søge på adresse/matrikelnummer hos Plandata.dk.