Spring til...

Meld at du midlertidigt støjer og støver udendørs

Når du skal udføre midlertidigt arbejde udendørs, der støjer og støver, skal du melde det til os 14 dage før start
Hvis du allerede har søgt byggetilladelse eller tilladelse til at rive en bygning ned, behøver du ikke melde ind her

Midlertidige aktiviteter omfatter bl.a.

Anlæg til behandling af

 • asfalt
 • forurenet jord
 • spildevand
 • slam
 • kalkstabilisering
 • bygge- og stenmaterialer

Støv eller frembringelse af støv ved

 • nedrivning
 • behandling af bygningsfacade, fx sandblæsning
 • øvrige bygge- og anlægsarbejder

Omfattet er også

 • ophugning af skibe
 • overfladebehandling af fritstående konstruktioner

Meld din aktivitet her

Vi stiller krav til at mindske gener

Midlertidige aktiviteter er omfattet af en række miljøkrav.

Når du har søgt, stiller vi derfor krav til dig om, hvordan du skal begrænse forurening og gener fra din aktivitet. Fx skal du orientere berørte naboer om starttidspunkt og sluttidspunkt, senest 2 dage inden du starter.

Kan du ikke nå at melde ind 14 dage før start?

Hvis du ikke kan overholde fristen på 14 dage før start, skal du søge om dispensation.

Kontakt os på teknik@slagelse.dk