Spring til...

Grundvandsbeskyttelse

Er du klar over, at der gøres en ekstra indsats for at beskytte grundvandet i særligt sårbare områder i vores kommune? En del af indsatsen omfatter BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder)

Grundvandet skal vi passe på

Lerlag i jorden beskytter vores grundvand, men i nogle områder er disse lerlag tynde. Det gør grundvandet særligt sårbart overfor forurening og kræver ekstra beskyttelse. Derfor gøres der en særlig indsats for at beskytte disse områder.

På kortet herunder kan du se de områder, vi laver prioriterede indsatsplaner for. Kortet viser desuden, hvor der er BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder). Du kan zoome ind på netop dit lokalområde. 

Grundvandsbeskyttelse BNBO

Vejledning til kortet

Tænde/slukke kortlag

Tryk på det lille ikon med de tre streger over i hinanden øverst til højre i kortet for at få vist en signaturforklaring. Der er også der, du kan tænde og slukke for de forskellige kortlag fx et luftfoto.

Zoome

Bruger du ikonerne øverst til venstre i kortet, kan du zoome ind og ud i kortet.

Måle

Vil du måle en linje eller et areal, så er det de 3 knapper lige over kortet, du skal bruge.

Planer

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

Indsatser

Direkte link til denne side

www.slagelse.dk/BNBO

Kontaktperson

Civilingeniør

Brian Badike Thomsen

51 54 18 65 bbtho@slagelse.dk