Spring til...

Søg tilskud til privat pasningsordning

Du kan få tilskud til at få passet dit barn i en privat pasningsordning eller få tilskud til at ansætte din egen passer

Søg om tilskud til privat pasning

Du kan få tilskud, hvis dit barn er skrevet på venteliste til privat pasning og har en garantidato efter de gældende regler i Slagelse Kommune.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må modtage tilskud til private pasningsordninger, før din barsel er slut. Der kan dog være visse undtagelser.

Du skal først søge om tilskud til privat pasning, når du har underskrevet en kontrakt med den private pasningsordning.

Hvis du ønsker at benytte en privat pasningsordning, kan du læse om mulighederne i vejledningen til forældre.

Kontakt Afdeling for Dagtilbud

Administrativ sagsbehandler

Britt Rosenfeldt

58 57 44 41 23 33 33 95