Spring til...

Klubbernes DNA - værdisæt

Se hvilke værdier, der kendetegner vores klubber

Alle klubber i Slagelse Kommune følger det samme værdisæt, som også kaldes "klubbernes DNA".

Klubbernes DNA

Klubbens voksne

  • sikrer børn og unge fritid med mening og indhold.
  • skaber brobygning til voksenlivet ved at støtte de unge i udvikling af værdier og færdigheder.
  • støtter de unge i at danne relationer ved at tilbyde aktiviteter, der fremmer sociale kompetencer og forståelse for demokrati.
  • arbejder bredt forebyggende ved at fokusere på de mange og en tidlig indsats.
  • tilbyder gennem en inkluderende praksis børn og unge, som er i fare for marginalisering, et socialt fællesskab, hvor der er såvel voksne rollemodeller som unge at spejle sig i.
  • tager udgangspunkt i den enkelte og behandler alle børn og unge ens ved at behandle dem forskelligt.
  • udfordrer de unge til at tage ansvar og reflektere over eget liv og egne valg.
  • tør sætte sig selv i spil og stille de nysgerrige spørgsmål.
  • skaber rammer, kontinuitet og tryghed.