Spring til...

Få oplysninger om kvaliteten på vores skoler

Se, hvordan din skole klarer sig inden for faglighed, trivsel og overgang til ungdomsuddannelserne

Trivselsmåling 

I trivselsmålingerne kan du se, hvad eleverne svarer på forskellige spørgsmål om trivsel. Det handler blandt andet om, om eleverne er glade for at gå i skole, deres klasse, koncentration i timerne, om lærerne hjælper dem i timerne og meget mere. 

Vi bruger også trivselsundersøgelserne på Børne- og Ungeudvalgets møder, som fundament for at udvikle kvaliteten på vores skoler.

Den nationale trivselsmåling 2023/2024

Den nationale trivselsmåling 2022/2023