Spring til...

Få oplysninger om kvaliteten på vores skoler

Se, hvordan din skole klarer sig inden for faglighed, trivsel og overgang til ungdomsuddannelserne

Skoledata

I vores rapport med skoledata kan du blive klogere på kvalitetsudviklingen på vores skoler. Du kan læse om, hvordan skolerne klarer sig ud fra forskellige mål og om resultatet er langt eller tæt på landsgennemsnittet. 

Du kan læse mere om hvordan dit barns skole klarer sig inden for karaktergennemsnit, hvordan skolen klarer sig relativt til sammenlignelige skoler, trivsel, hvordan eleverne uddanner sig efter 9.klasse og meget mere.  

Trivselsmåling 

I trivselsmålingerne kan du se, hvad eleverne svarer på forskellige spørgsmål om trivsel. Det handler blandt andet om, om eleverne er glade for at gå i skole, deres klasse, koncentration i timerne, om lærerne hjælper dem i timerne og meget mere. 

Vi bruger også skoledata og trivselsundersøgelserne på Børne- og Ungeudvalgets møder, som fundament for at udvikle kvaliteten på vores skoler.

Skoledata 2020/2021

Den nationale trivselsmåling 2022/2023