Spring til...

Slagelses kommunale Elevråd

Det kommunale elevråd fungerer som talerør for elever i hele kommunen, hvor eleverne får mulighed for at sætte præg på deres skolegang

Hvert år, efter skoleårets start, skal Slagelses Kommunale Elevråd (SKE) etableres. Hver af kommunens almen- og specialskoler har mulighed for at tilmelde 2 elevrådsrepræsentanter.

Medlemmerne i SKE mødes flere gange i løbet af skoleåret og drøfter deres skolegang og skolepolitiske spørgsmål på tværs af kommunens skoler. Desuden har SKE høringsret på alle væsentlige beslutninger, der vedrører skoleområdet.

Hvad laver det kommunale elevråd?

SKE har bl.a. behandlet emner som seksualundervisning, trivsel, trafiksikkerhed, rygning og nikotin, sundhed, unges fritidsliv og elevernes sidste skoledag.

SKE har afgivet høringssvar, siddet i udvalg, haft besøg af forskellige interessenter, samt deltaget i fokusgruppeinterview, arrangementer og temadage om relevante emner.

Medlemmerne kan tage emner op til behandling i SKE, herunder emner, som medlemmerne opfordres til at gå tilbage i eget elevråd og arbejde videre med.

SKE mødes på Ungdomsskolen i Slagelse.

Kontakt SKE

Hvis politikere, organisationer eller andre ønsker kontakt/samarbejde med SKE, kan henvendelse ske via ungdomsskolens kontaktperson, Anne Gade Nielsen.

Afdelingsleder, Ungdomsskolen

Anne Gade Nielsen

51 53 04 04 ungdomsskolen@slagelse.dk