Spring til...

Bygge- og anlægsudbud

Opgaver på mindst 100.000 kr., som kommunen har i udbud eller har haft i udbud, lægges i vores bygge- og anlægsportal

Bygge- og anlægsportalen

Portalen dækker over bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver fra Slagelse Kommunes Kommunale Ejendomme, herunder afdelingerne Bygherrerådgivning og Ejendomsservice.

Tilmeld din virksomhed bygge- og anlægsportalen

Vi opfordrer virksomheder og håndværkere indenfor byggeri og anlæg til at tilmelde sig på relevante leverandørarter.

Se bygge- og anlægsopgaverne

Bygge- og anlægsopgaver i udbud

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Målsætningen med retningslinjerne er at skabe åbenhed om rammerne for indkøb af bygge- og anlægsydelser.

Vi vil med sin styring og fordeling af indkøb understøtte udvikling og vækst i det lokale erhvervsliv. Det skal ske gennem ligeværdig konkurrenceudsættelse, der sikrer kommunen de bedste priser, samtidig med at der sikres mulighed for vækst og udvikling for det lokale erhvervsliv.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes indkøbspolitik og skal fungere som ramme for kommunens indkøbere og som information til kommunens leverandører.

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Principper for indkøb

Kontakt

Afdelingsleder

Henrik Sørensen

58 57 46 20 21 15 21 23 herso@slagelse.dk