Spring til...

Beholder til flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Læs her hvordan du får din beholder til flydende husdyrgødning og ensilagesaft lovpligtigt kontrolleret eller erklærer den ude af drift

Dette skal du huske

  1. Beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres af en autoriseret kontrollant
  2. Alle beholdere med flydende husdyrgødning skal som udgangspunkt være forsynet med fast overdækning
  3. Tager du en beholder ud af drift, skal du sende os en erklæring

Sådan får du kontrolleret din beholder

Du skal selv sørge for, at beholderen kontrolleres af en autoriseret kontrollant. Du kan bestille en beholderkontrol her fra siden.

Hvem betaler for kontrollen?

Du betaler selv, for at få udført kontrollen. Vi får automatisk besked, når kontrollen er sket.

Hvor ofte skal en beholder kontrolleres?

  • Beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet over 100 m³ skal kontrolleres mindst hvert 10. år
  • Beholdere indenfor 100 meter fra vandløb og søer over 100 m³ skal kontrolleres hvert 5. år.

Send en erklæring når du tager beholder ud af drift

Du kan sende erklæringen her fra siden. Husk derudover at rengøre beholderen og gøre den uanvendelig.

Selvbetjening

Sørg for fast overdækning eller flydelag

Som udgangspunkt skal alle beholdere med flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning, fx i form af flydedug eller teltoverdækning.

Du kan undlade at opfylde kravet om fast overdækning, hvis du etablerer tæt overdækning, fx i form af naturligt flydelag eller anden tæt overdækning på beholderen. Brug snittet halm eller Leca hvis flydelaget ikke dannes naturligt.

Før logbog for gyllebeholdere uden fast overdækning

For hver gyllebeholder uden fast overdækning skal du føre logbog over flydelaget.

Hent logbog til print