Spring til...

Indberet indvundet vand og pejlinger

Har du tilladelse til at indvinde grundvand og overfladevand, skal du hvert år indberette mængderne til os

Sådan indberetter du

Du indberetter indvundet vand og pejlinger fra en indberetningsside.

Find adgangskode i dit brev

For at logge på indberetningssiden skal du bruge den adgangskode, du har modtaget i et brev fra os i din digitale postkasse.

Hvis du også skal indberette pejlinger

Der kan i din tilladelse til vandindvinding stå, at du også skal indberette pejlinger af vandspejlet i boringerne. Gør det ved at trykke på knappen 'Pejlinger' på sidste side på indberetningssiden.

Hvad er en pejling?

En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandets overflade kaldes nedstikket.