Spring til...

Miljøtilsyn af virksomheder

Har du en virksomhed eller husdyrbrug, skal du betale for de miljøtilsyn, vi laver. Vi fører tilsyn med, at love og regler bliver overholdt

Du betaler for tiden

Du skal betale for den tid, vi bruger til at:

 • forberede dit tilsyn
 • gennemføre og afrapportere dit tilsyn
 • behandle, lave og revurdere miljøgodkendelser
 • behandle sager om påbud - § 41 og § 42 i miljøbeskyttelsesloven
 • lave udtalelser om grønt regnskab

Timepris og regning

Miljøstyrelsen fastsætter årligt timeprisen. Kommunen registrerer de brugte timer.

Regningerne bliver sendt til dig hvert år i november. Du kan ikke få rabat eller dispensation til at betale.

Se hvad prisen er for miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside

Reglerne gælder for

 • Godkendelsespligtige virksomheder
 • Godkendelsespligtige husdyrbrug
 • Virksomheder i autobranchen
 • Pelsdyrfarme
 • Vindmøller
 • Landbrug med maskinværksteder
 • Vognmænd
 • Renserier
 • Trykkerier
 • Slagterier
 • ... og lignende virksomheder